integrasjon butikksystem og betaling

Butikken deres skal drive effektivt. Jeg vet at dere ønsker å fjerne friksjon i systemet. Dere skal ha en attraktiv betalingsløsning, og dere vil ha en trygg partner som kan ordne med alt fra faktura til inkasso. Modhi Norges betalingsløsning gir deg alt dette, og vi integrerer det hele i butikksystemet deres.

Når dere gjør et salg, er det viktig at dette både salget og betalingen går smidig. Ingen har tid til å stå og vente. Kunden ønsker å komme seg ut av døra. Selgeren vil videre til neste kunde. Dette skal gå raskt. Her tror jeg vi er enige.

Modhi Norges betalingsløsning er enkel. Kun ett spørsmål til kunden: - Vil du ha utsatt betaling? I så fall flytter vi det hele fra den fysiske butikken over i den digitale verden, der kunden får en lenke til smarttelefonen sin. Ved å følge denne lenken, kommer hun inn i Modhi Norges miljø, der vi tar oss av alt fra kredittsjekk til fakturering til oppfølging.

New call-to-action

Dere får oppgjør med en gang, altså det beste fra to verdener: Dere kan tilby utsatt betaling, som kunden ønsker seg, og dere beholder likviditeten i selskapet.

På den måten bidrar systemutviklingen i bedriften til sunnere økonomi. Dette er rene penger dere slipper å låne ut til kunden, og kan bruke på noe annet.

Integrasjonen mot butikksystemet

Så hvordan gjør vi det? Det finnes et tjuetalls butikksystemer i bruk i Norge. Jo, vi spiller på lag med det systemet akkurat dere har. For å gjøre dette i stor skala, er det integrasjon som gjelder. Butikksystemet deres står sentralt i bedriften, det er ikke noe dere bytter ut hvert kvartal. Vi forstår at det er vi som skal tilpasse oss dere. Derfor har vi da også løsninger som dekker butikksystemene vi kjenner fra norsk handel.

Først og fremst sørger vi for at deres system og Modhi Norges system snakker sammen. Vi har utviklet grensesnitt som gjør dette enkelt, raskt og moderne. Selvsagt må det skrus på noen digitale skruer og trekkes i noen tråder i skya, men tro meg, det er ikke mye utvikling som må til før integrasjonen er på plass.

Skalerbar integrasjon gjør at vi vokser med dere

Men hva gjør vi når dere vokser? Butikker med smarte betalingsløsninger gjør nemlig det. Og da er det viktig at dere er integrert med betalingstjenester som lar seg skalere opp. Modhi Norges tjenester gjør det.

Teknisk sett spiller det ingen rolle om vi snakker tusen eller en million transaksjoner. Det gjør det bare enda viktigere at løsningen er smart. Vi vokser med dere.

Det er integrering som gjør det lett for selgeren

Mange kan tilby betalingstjenester, men integrerer direkte med butikksystemet deres. Det hjelper ikke at løsningen er digital dersom hvert salg krever femten tastetrykk. Jeg har tidligere skrevet at Modhi Norges løsning er smidig. Det betyr at selgerne deres ikke bare kan forholde seg til et kjent miljø, men at vi rent faktisk overtar arbeidet etter salgstidspunktet.

Hvorfor skriver jeg ikke om sinnrike og dyre koplinger til kredittopplysning, rapporter fra reskontrosystemer og automatisering mot namsfogden?

Jo, fordi dette er noe du ikke behøver å bry deg om når du integrerer butikksystemet deres med Modhi Norge. Vår løsning er nettopp at dere overlater alt slikt til oss med ett grensesnitt.

For det er jo ikke flere moduler du trenger?

New call-to-action