Digitale løsninger for inkassohåndtering kan åpne opp for nye inntektsstrømmer og styrke konkurranseevnen til regnskapsbyråene.