Sitter du som ansvarlig i en bedrift som sender store volumer av inkassooppdrag til en inkassoleverandør? Kanskje jobber du i et firma som er leverandør av abonnementstjenester innenfor trening og helse, mobiltelefoni, tele/bredbånd eller energi, som har flere store porteføljer med utestående fakturaer? Da er det ditt ansvar at firmaet som du har betrodd oppgaven med å inndrive de utestående fordringene til, leverer på forventningene og målene dere har satt. Det er ikke sikkert at de evner det. Da må du ta grep.