benchmarking.jpg

Ved å sette ut bedriftens inkassosaker på konkurranse til flere leverandører kan du oppnå økt inntjening og at flere saker løses raskere.

Sitter du som ansvarlig i en bedrift som sender store volumer av inkassooppdrag til en inkassoleverandør? Kanskje jobber du i et firma som er leverandør av abonnementstjenester innenfor trening og helse, mobiltelefoni, tele/bredbånd eller energi, som har flere store porteføljer med utestående fakturaer? Da er det ditt ansvar at firmaet som du har betrodd oppgaven med å inndrive de utestående fordringene til, leverer på forventningene og målene dere har satt. Det er ikke sikkert at de evner det. Da må du ta grep.

Ja, innimellom kjenner du kanskje på at inkassoleverandøren har sovnet litt. Da er ditt sterkeste virkemiddel å sette ut oppdragene til flere leverandører for så å benchmarke (sammenligne) resultatene. 

Benchmarking brukes stort sett på fire ulike måter uavhengig av bransje:

  1. Benchmarking innad i et konsern mellom avdelinger for å finne ut hvem som trekker resultatet opp eller ned
  2. Benchmarking av egne resultater mot sammenlignbare konkurrenter i samme bransje
  3. Benchmarking mot de aller beste i bransjen for å oppnå beste praksis
  4. Benchmarking mot andre på generell basis for å finne ut om man gjør ting på noenlunde riktig måte

Last ned e-bok om kreditt og innfordring: Slik blir du superhelt i ledergruppa

Les gjerne også: Valg av innfordringsløsning og leverandør. Disse kriteriene bør du legge til grunn

Du er sjefen over dine krav

I inkassobransjen brukes benchmarking stort sett for å sammenligne og sette flere leverandører opp imot hverandre. Skal du sette ut oppdrag til flere ulike selskaper må du ha god oversikt og styre hvilke innfordringsoppdrag som går til hvilket selskap. Det er vanlig å bruke to eller tre samtidig for å se hvem som leverer best på resultatene, men det er du som er ”herre over egne krav” og må følge opp. For å kunne få noe ut av det å benytte flere leverandører vil det kun være forsvarlig hos de bedriftene som har ganske store volumer.

Les også: Når skal du selge fordringene dine?

Sammenligning av epler og epler

Benchmarking er en prestasjonsorientert arbeidsmetodikk som det kan være krevende å gjennomføre, men flere og flere gjør det. Grunnen til at det er krevende er at innfordringsbransjen har blitt spesialisert og mange tilbydere av tjenestene har spisset sin kompetanse inn mot enkelte bransjer. For de som benytter benchmarking av sine leverandører gjelds det å kunne sammenligne epler med epler slik at konkurransen blir rettferdig.

Det er viktig å huske at arbeidsmetodikken som brukes for å drive inn fordringer i for eksempel energibransjen kan være en helt annen enn den som gir beste resultater i helsevesenet. Man kan derfor ikke sammenligne resultater fra en bransje med en annen. Skaff deg derfor oversikt sammen med leverandøren slik at alle har samme forståelse av hva som måles.

Se vår samleside for alt som har med innfordring og inkasso å gjøre: Dette skal du vite om kreditt og innfordring

Huskeliste før du setter i gang

Før du setter ut dine fordringer til flere selskaper på en og samme portefølje må du passe på følgende:

  • Sett opp identiske avtaler for de ulike leverandørene du inviterer med i benchmarkingen.
  • Sørg også for identisk rapportering underveis og at din bedrift har gode systemer som muliggjør sammenligning.
  • Leverandørene skal rapportere på sine leveranser som du benytter til å sette opp sammenligningen. Standard løsningsgradsrapporter er ofte nok til å sammenligne.
  • Still krav om at inkassobyråene du bruker forklarer hva som ligger bak tallene i rapportene de sender deg. 

Du må også måle kundetilfredshet

Like vilkår er alfa og omega i en benchmarking for at du skal få resultater og kunne velge den beste tilbyderen. Den faktoren som i vår bransje er kanskje vanskeligst å måle, er kundenes (de som skylder penger) tilfredshet. I tillegg til gode resultater på løste saker må de selskapene du velger også levere tjenester som blir opplevd som gode av skyldnerne. De må representere de samme verdiene som du ønsker at ditt firma blir forbundet med. Derfor bør du i tillegg til det jeg nevner tidligere i artikkelen, også fokusere på kundeopplevd kvalitet. Hvordan forholder innfordringsselskapene seg til kunderelasjoner og kundetilfredsstillelse? Hvordan scorer de her?

Først med alle dataene på plass kan du gjennomføre en benchmarking som gir deg et godt grunnlag for å kåre den beste samarbeidspartneren.

New Call-to-action