Concept of sending e-mails from your computer

Til tross for gode avtaler og klare rutiner for fakturering, er det ikke alle kunder som gjør opp for seg i tide - dessverre. I slike tilfeller må regnskapsførere brette opp ermene og gjøre det de kan for å få inn det de har utestående hos kundene sine.  Denne prosessen er sjelden veldig givende, ettersom den hjemsøkes av en rekke manuelle arbeidsoppgaver og flere lover og relger som må hensyntas. I tillegg må kundereskontrone være oppdatert. 

Heldigvis finnes det innovative og digitale integrasjonsløsninger på markedet, som automatiserer disse prosessene, reduserer risikoen for menneskelige feil og sørger for at saldoen alltid er oppdatert med riktige tall. 

Løsninger som kobler regnskapsbyrpets ERP-system sammen med inkassoselskapets fagsystem på en god måte, sørger for at saldoen alltid er oppdart i begge systemer. Helt automatisk. Det gjør straks regnskapsmedarbeiderens jobb mye enklere. 

Helautomatiske løsninger for purre- og inkassoprosesser

En ny generasjon av inkassoløsninger bygger på moderne og digitale systemplattformer som sørger for at du til enhver tid har full oversikt over alle utestående kundefordringer og alle manglende innbetalinger.

Disse løsningene er helautomatiske, kobler seg direkte sammen med økonomisystemet du bruker i arbeidshverdagen og strømlinjeformer purre- og inkassoprosessen din, slik at du kan bruke tiden din på mer verdiskapende og givende arbeid. De gir deg rett og slett en god oversikt over status på alle fakturaer som sendes til inkassoselskapet.

Typisk kobles disse løsningene seg til økonomisystemet via egne APIer, som lar inkassoselskapet hente ut fakturaer, elektronisk og automatisk, hver eneste dag. Samtidig sender de kvitteringer tilbake til økonomisystemet ditt, slik at hver faktura i reskontroen får et eget saksnummer.

Og fordelene er betydelige. For det første frigjør slike løsninger tid for alle involverte, ikke minst regnskapsbyråene, som ikke lenger behøver å følge opp alle utestående kundefordringer og inkassosaker på en manuell måte. For det andre kan det gjøre regnskapsbyråene mer konkurransedyktige, ettersom en rekke små og mellomstore bedrifter er villig til å betale litt ekstra for et inkassoselskap som håndterer sakene på en smidig og effektiv måte.

Daglig oppdatering av kundereskontroen og oppdaterte saldoer

Vi i Modhi tilbyr en slik løsning for regnskapsbyråer som ønsker en mer effektiv arbeidshverdag, preget av færre feil og mindre menneskelig svikt. Denne løsningen er utviklet på en slik måte at du alltid har full oversikt over statusen på alle fakturaer som sendes til oss.

Og hele purre- og inkassoprosessen gjennomføres automatisk, inkludert remittering og avregning. Posteringer av poster gjøres av systemet i reskontroen basert på et konteringsforslag, som automatisk sendes med remitteringen som et remitteringsbilag. Samtidig utligner og matcher integrasjonen postene automatisk.

I tillegg fanger løsningen opp kreditnotaer og direktebetalinger. Løsningen oppdaterer alle summer både i ditt økonomisystem og vårt fagsystem automatisk, hver eneste dag, slik at kundenes reskontro til enhver tid er oppdatert og saldoen på sakene nulles.

Reskontroens «science fiction»

Slike inkassoløsninger kan, med litt velvilje, nærmest beskrives som «reskontroens science fiction». Ved hjelp av digitale løsninger, moderne grensesnitt og integrasjoner med tredjepartsløsninger, forenkler de purre- og inkassoprosessene, slik at du kan bruke tiden din på mer verdiskapende arbeid. Plutselig vil du ha mer tid tilgjengelig til å være en god rådgiver for kundene dine – og ta deg betalt for det.

Flere hundre kunder bruker våre integrasjonsløsninger, som håndterer tusenvis av transaksjoner hver eneste dag. Kanskje også du ser verdien av å automatisere prosessene dine? I så fall tar vi i Modhi gjerne en prat med deg.

New call-to-action