inkassoløsning og integrasjoner

Innfordring av utestående fordringer må tas mer på alvor. Dere skal jo ha inn pengene kundene skylder dere. Men enda viktigere er at prosessene gjøres skikkelig. Integrasjonsplattformen som Modhi har utviklet forenkler alle prosessene og leverer en helautomatisk purre- og inkassotjeneste uavhengig av hvilket økonomisystem bedriften benytter.

Det sier seg selv at alt går digitalt i dag. Det skulle bare mangle, synes vi. Purrearbeid er sjelden det som prioriteres høyest, og det tar ofte mye tid, men dette er nå løst. Nå kan alt gå helautomatisk, med purring og inkasso-oppfølging, uten at du er nødt til å bruke tid på dette. I tillegg styres alt direkte fra ditt økonomisystem, noe som gir bedre oversikt og kontroll. Samtidig sparer du mye tid og penger, ikke minst ettersom bedre integrasjoner gjør at pengene kommer raskere inn på konto.

Conecto Kontakt Oss CTA

Moderne systemplattform

Integrasjonsplattformen er utviklet på en slik måte at du som ansvarlig regnskapsmedarbeider velger Inkassomodulen fra Modhi når du er logget inn i eget økonomisystem. Din åpen post liste vil da bli vist i et enkelt grensesnitt og du markerer de fakturaene som skal overføres til inkassoselskapet Modhi. Via egne API er henter Modhi daglig fakturaer elektronisk som leses automatisk inn i inkassosystemet og det sendes en kvittering tilbake til økonomisystemet hvor Modhi sitt saksnummer legges på fakturaen i reskontroen. Alt helautomatisk.

Inkassoselskapet sender da ut nødvendige purringer og betalingsoppfordringer for å få innbetalinger på sakene. Integrasjonsløsningen sørger deretter for at begge systemene til enhver tid er oppdatert etter at det er foretatt innbetalinger. Dette gjelder såvel om det er direktebetalinger, krediteringer eller innbetalinger til Modhi sin klientkonto. Avregning og remittering skjer automatisk. Postering av postene blir foretatt av systemet i reskontroen basert på et konteringsforslag som automatisk sendes med remitteringen som et remitteringsbilag. Poster utlignes og matches automatisk og reskontroen oppdateres mens saldo på sakene nulles både i økonomisystemet og inkassosystemet.

Det viktige her er at hele prosessen er automatisert på en slik måte at du som regnskapsmedarbeider kan konsentrere deg om andre ting enn å purre og følge opp ubetalte fakturaer manuelt. Den tiden er forbi. Løsningen effektiviserer din hverdag.

En smidig løsning for inkasso krever ikke noen papirmølle, bare smarte prosesser og heldigitale rutiner. Moderne prosesser gjør det mulig å virkelig integrere inkassosystemet mot det økonomisystemet din bedrift allerede bruker.

Les mer på vår samleside om Betaling og inkasso for SMB-ledere

Den strategiske verdien av smarte og smidige inkassoløsninger

Når løsningene som nå er tilgjengelig er heldigitale, automatiserte og ikke minst smidige, har dette en strategisk side som betyr mye, for både forholdet til kundene dine og for omdømmet deres. Det handler om hvordan skyldneren føler at de blir ivaretatt. Det kan være mange grunner til at regninger ikke blir betalt, og folk har krav på å bli behandlet skikkelig selv om de skylder penger.

Hvilke økonomisystemer er lagt inn i løsningen?

I skrivende stund dekker vi funksjonalitet overfor PowerOffice GO, Xledger, Visma Business, Tripletex, UniEconomy, SpareBank1 Regnskap og DNB Regnskap. Andre systemer kommer fortløpende til så her er det bare å ta kontakt dersom du trenger smidige integrasjonsløsninger. 

                                      ERP logo.png

Overlat fakturaoppfølgingen til smarte maskiner, så går det smidig. Målet er at alle, tross alt, skal være fornøyd med prosessen.

Lær mer om sømløse integrasjoner