Purring gjøres enklere med integrasjoner mot ERP

Som regnskapsfører for flere bedrifter så vil faktureringsmengden og størrelsen på summene som kreves inn, gi deg gode indikasjoner på selskapets cashflow. Målet er jo å sikre god inntjening, trygge arbeidsplassene og legge grunnlaget for videre drift.

Om pengene uteblir fra de som skal betale, betyr det ekstra arbeid og i verste fall dårligere likviditet i en periode. Det er et uttalt mål for alle økonomisjefer å holde antall kredittdager på et minimum og å løse alle potensielle inkassosaker lenge før de sendes til inkasso.

Mitt poeng er at fakturering er et viktig arbeid. Derfor vil i mange tilfeller en dårlig betaler, en regning som går til purring og senere til inkasso, være sand i maskineriet for dine kunder. Det betyr merarbeid og i mange tilfeller manuell oppfølging for å drive inn pengene.

Integrasjoner og likviditet hånd i hånd

Fakturaene må ut og de må ut i tide. Det viser seg at kundens vilje til å betale er avtagende med tiden. Derfor skal du være «på» og sende faktura mens opplevelsen av kjøpet er friskt i minnet. Dette er første bud.

Bud nummer to for å sikre god likviditet er å sørge for at purringer blir sendt og pengene krevd inn. Mister du oversikten her så risikerer man store tap og det er ingen grunn til at dine bedriftskunder skal være bank for sine kunder.

Når en faktura forlater PC-en hos daglig leder i bedrift X så skal det automatisk starte et purreløp som iverksettes den dagen regningen passerer forfall og fortsatt står ubetalt. I Modhi har vi mulighet til å sette opp et purreløp akkurat slik dine kunder ønsker at det skal gjøres. Men selv om vi har individuelle tilpasningsmuligheter som fungerer mot en rekke ERP-systemer, så er purre- og inkassoløpet definert etter gjeldende regler. På denne måten går praktisk arbeid, integrasjoner og likviditet hånd i hånd.

Du luker bort manuelle feil

Endel bedrifter ønsker fortsatt å sende en betalingspåminnelse selv. Dette kan vi åpne for i vårt system som er fullt integrert med ERP-systemet, og her har kundene et valg. Vår anbefaling er å starte med et innkrevingsløp så fort forfall har passert.

Alternativet, som er betydelig mer risikofylt og utsatt for manuelle feil, er å ta ut regneark på lister og sende på epost mellom regnskapsbyrå og inkassoselskap. Noen gjør dette fortsatt, men det er sløsing med tid og penger. Excel-filer innebærer manuelle oppgaver og løsninger på begge sider. Det er det ingen som ønsker seg. Du skal ha kontroll på penger som går ut og inn fra kundens konto. Det er lite hyggelig å gjøre feil når det kommer til inkasso og purring.

Integrasjonene vi i Modhi setter opp, skal både kunne håndtere innkreving, men også kreditering. Det betyr at systemet jobber begge veier. Kreditering foregår akkurat på samme måte som innkreving. Alle summer oppdateres i systemene automatisk.

Regnskapsbransjen åpner øynene for automatiserte løsninger

Modhi har allerede flere hundre kunder på våre integrasjonsløsninger og håndterer tusenvis av transaksjoner hver eneste dag. Dette er integrasjoner som bare skal virke. Svært mange regnskapsbyråer gjør dette manuelt og med stor risiko for feil. Men bransjen begynner å våkne opp og ser fordelen med smarte og automatiserte løsninger for inkasso.

I Modhi har vi drevet med purring og inkasso i en årrekke, men aldri tidligere har vi kunnet tilby våre regnskapsbyrå-kunder bedre integrasjonsløsninger enn vi har i dag. Det betyr i praksis at regnskapsbyråene sparer mye tid på oppfølging av innkrevingssaker. Tid de kan bruke på å være gode rådgivere for sine kunder.

Vi har en løsning som fungerer på tvers av de største ERP-systemene (Visma Business, Tripletex, Xledger, Power Office Go, Uni Economy , DNB Regnskap og Sparebank1 Regnskap). Vi effektiviserer regnskapsbyrået ditt og vi sørger for god oppfølging av skyldnerne. Vi benytter samme saksbehandler uavhengig av kunder og systemer. Du får også den samme inkassoplattformen for alle kundene når det kommer til å kreve inn utestående penger fra skyldnere. Dette er utvilsomt Modhis store konkurransefortrinn.

New call-to-action