crowdfunding

Noen tenker kun på å tjene mer penger når de investerer. Men med crowdfunding, eller folkefinansiering på norsk, kan du også gjøre godt. En god gjerning er sin egen belønning, skrev dikteren Sofokles. Nå kan du bidra til egen belønning som crowdfunder. Kanskje er dette metoden som gjør bedriften din mer samfunnsnyttig?

Folk kan finansiere det som har verdi for dem For å sitere enda en forfatter: Oscar Wilde skrev en gang at en kyniker er en som kjenner prisen på alt, men ikke verdien av noe. Og det er nettopp å kjenne igjen verdi som er avgjørende i mye folkefinansiering. Det er ikke bare penger, ROI og profitt som har verdi. Det kan ha en verdi for deg at noe finnes eller gjøres.

Blir du glad av at etiopiske barn får spille fotball med skikkelig utstyr? Har det verdi for deg? Mange hjalp Bo med dette.

Synes du det har verdi for Skiptvet eller deg selv med amerikansk fotball i bygda? Da bidrar du med en sum slik at Glenn får i gang et lag. Akkurat nå har han fått inn litt for lite, men han trenger 10.000 kroner.

Vil du hjelpe til med å dekke honoraret til artistene på Oslo Burlesque Festival? Kjør på, og kanskje du får med deg et show, også?

Crowdsourcing is the new charity

Mange vegrer seg for å gi penger til veldedighet, for de føler seg ikke sikre på akkurat hva pengene går til. Med crowdsourcing/folkefinansiering ligger alt til rette for å være målrettet med investeringen.

“Vi skal kjøpe inn telt.” skriver de som vil ha finansiering.

“Fint! Det skal jeg støtte”, tenker du.

Da kan du støtte akkurat dette, og du slipper å binde deg til lange avtaler eller generell støtte til en organisasjon som driver med mye du ikke klarer å følge med på. Neste uke kan du støtte noe annet. Shoppe litt rundt, på et vis.

Noen mener crowdsourcing er framtidas form for veldedighet. Det kan være noe i det, siden digitaliseringen innbyr til å dele opp i nisjer. Akkurat dette kan du velge bort eller velge inn.

Noen råd om folkefinansiering og crowdfunding

Her er våre råd til deg som vil gjøre godt via folkefinansiering:

  • Be om andres erfaringer og sett deg inn i hvordan crowdsourcing fungerer
  • Finn en tjeneste du kan stole på. Noen er foreslått over. Det finnes flere
  • Registrér deg som investor. Alt er nettbasert og gjort på kort tid
  • Finn noe du har lyst til å støtte 
  • Hold hodet kaldt
  • Hold hjertet varmt
  • Ikke investér mer enn du har råd til å tape

Lykke til!