Inkassointegrasjoner skaper nye muligheter

Vurdert å forenkle purre- og inkassoprosessene på vegne av kundene dine? Ny teknologi skaper nye muligheter for å aktivere regnskapsbyråenes kunder med innovative og smidige løsninger.

Jeg tror få, om noen, regnskapsførere anser pengeinnkreving som den morsomste delen av arbeidsdagen sin. Men det er helt nødvendig. Støtt og stadig befinner man seg i situasjoner der innbetalingene fra kundene uteblir, og man må sette i gang de nødvendige prosessene for å kreve inn pengene. Ulempen er at disse prosessene altfor ofte er preget av tidkrevende, manuelle arbeidsoppgaver.

Vi skjønner godt at regnskapsførere kvier seg å sette i gang disse prosessene. Heldigvis har det kommet nye og gode integrasjonsmuligheter som revolusjonerer måten penger kreves inn på.

Integrasjonsløsninger forenkler purrearbeidet og inkassooppfølgingen

Ny teknologi gjør det mulig å koble økonomisystemene du bruker i det daglige sammen med inkassoselskapets fagsystem. Slik teknologi kalles integrasjonsplattformer og benytter såkalte programmeringsgrensesnitt, eller APIer, som lar deg koble de ulike systemene sammen.

Ta Modhis integrasjonsløsning som et eksempel. Løsningen er utviklet med et mål for øyet – at den skal være enkel å bruke for regnskapsførere.

Straks integrasjonen er på plass, kan du få tilgang til en inkassomodul direkte fra økonomisystemet og enkelt markere hvilke fakturaer du vil sende til inkassoselskapet. APIene overfører fakturaene fra økonomisystemet til inkassosystemet elektronisk hver eneste dag, samtidig som en kvittering sendes tilbake til økonomisystemet med et saksnummer på fakturaen i reskontroen. Alt dette skjer helt automatisk.

Slike integrasjonsløsninger er en av hjørnesteinene til fremtidens regnskapsbyrå, fordi de bidrar til å kutte kostnader, spare tid og øke både effektiviteten og produktiviteten til regnskapsførerne. Med gode integrasjoner kan alt av purre- og inkassotjenester gjennomføres helt direkte fra økonomisystemet.

Regnskapsbyråer får helt nye muligheter til å aktivere kundene sine

Gode integrasjonsløsninger er perfekte for regnskapsbyråer som jobber med et flertall ulike kunder, som alle opererer i hvert sitt økonomisystem. Nettopp fordi de effektiviserer arbeidsdagen og frigjør tid, kan du aktivere kundene dine på helt andre måter enn tidligere.

Slike løsninger er utviklet med den hensikt at de skal være enkle å bruke når du må purre sene betalere og i gjennomføring av inkassooppfølgingen. Ettersom disse løsningene automatiserer hele arbeidsprosessen, blir behovet for å purre og følge opp fakturaer manuelt eliminert. Det frigjør mer tid til for deg til å være en god rådgiver og sparringspartner for kundene dine, mens kundene slipper å forholde seg til utdaterte rutiner og prosesser.

Kanskje kan du benytte slike integrasjonsløsninger for å lande effektive inkassoavtaler for dine kunder? Mye tyder på at små og mellomstore bedrifter er villig til å spytte litt ekstra penger inn i et regnskapsbyrå med moderne prosesser. Det er verdt å undersøke muligheten.

Enkelt å komme i gang

Ny teknologi og nye digitale løsninger kan kanskje virke avskrekkende ved første øyekast, men slike integrasjonsløsninger er vanligvis enkle og kostnadsfrie å komme i gang med.

Det er i alle fall Modhis integrasjonsløsning. Vi har en brukervennlig og lett forståelig selvbetjeningsløsning tilgjengelig for alle interesserte. Du velger det økonomisystemet som kundene dine benytter (PowerOffice GO, Xledger, Visma Business, Tripletex eller Uni Economy) og får integrasjonen på plass gjennom noen få, enkle steg. Vips, så får både du og kundene dine en helt ny, forenklet og smidig purre- og inkassohverdag.

New call-to-action