aksellerasjonsfella.jpgDu kan jobbe mindre, få færre bekymringer og mer penger om du ikke går i akselerasjonsfella. Mindre jobb og mer penger? Det høres nesten for godt ut til å være sant? Jeg vet. Men jeg skal forklare.

Kanskje du har det slik i dag at du har kunder som du også møter i nærmiljøet? Du møter dem på fotballtrening og i butikken. Hva om dette er kunder som ikke gjør opp for seg? I så fall kan det å møte kunden bli ganske kleint.

Det du trenger er å finne en metode for å få inn pengene dine uten å måtte mase på kunden. Det du trenger er noen som kan ta seg av innfordringen, så du slipper å bekymre deg for det. Det du trenger er å prioritere hva du bruker tid på på jobben.

Følg Smarterebetaling.no

Akselerasjonsfella

Når du har for mye å gjøre på jobben, risikerer du å gå i det som Harvard Business Review (HBR) kaller Akselerasjonsfella. Det er en tilstand der høy arbeidsbelastning, høyt tempo, kortere innovasjonssyklus og stadig ny teknologi er blitt det nye normale. HBR undersøkte mer enn 600 selskaper, og her er hva de fant:

  • 60 prosent av ansatte i firmaer som var satt fast i akselerasjonfella rapporterte at de ikke hadde ressurser til å gjøre jobben sin
  • 2 prosent av ansatte i firmaer som ikke satt fast i akselerasjonsfella rapporterte det samme.

Og slik fortsetter rapporten. Den identifiserer tre former for overload som kjennetegner disse organisasjonene:

  • De ansatte har for mye å gjøre, målt i tid og antall oppgaver (overload)
  • De ansatte har for mange forskjellige ting de skal gjøre (multiload)
  • Organisasjonen er inne i en endringsprosess som aldri tar slutt (perpetual load)

Et viktig funn er at akselerasjonsfella skader firmaer, på den måten at de leverer dårligere på prestasjoner, effektivitet og det å klare å holde på kunder og ansatte.

Et godt TED-foredrag av Heike Bruch, professor ved Institutt for lederskap og HR ved University of St. Gallen finner du her.

En enklere hverdag

Så tilbake til din hverdag. Det finnes måter å redusere arbeidsbelastningen din på. Ett grep er å redusere antall kunder som må følges opp fordi de er dårlige betalere. Dette kan du gjøre noe med ved å kredittsjekke de kundene du skal levere produktene eller tjenestene dine til.

Våre tall viser at nesten hver tredje faktura må purres. Dette skaper mye unødvendig ressursbruk. Rask respons på uteblitt betaling øker også sannsynligheten for oppgjør betydelig.

Innfordring handler om kommunikasjon, og måten vi kommuniserer på er helt avgjørende for betalers vilje til å gjøre opp for seg. Fra undersøkelser vet vi at de som skylder penger ønsker å få hjelp til å finne gode løsninger slik at bekymringene reduseres. Det kan bety mye for din likviditet. 

Effektivisere

Frigjøring av tid tid ved å la andre enn deg selv ta jobben med å følge opp dårlige betalere kan være et godt alternativ. Bli mer effektiv og la noen andre ta seg av oppfølgningen. Nettsiden Inc.com har listet opp de åtte ulike vanene som effektive mennesker har.

  • De lar være være å multitaske. De gjør en ting om gangen
  • De delegerer. De lar andre ta seg av oppgaver.
  • De bruker passende kommunikasjon. Kan du sette av en halvtime til å lese og svare mail i stedet for at mailen plager deg hele dagen?
  • De strukturerer arbeidsdagen. Jo mer du kontrollerer kalenderen, jo lettere er det å mestre det uforutsette.

Dette var de første fire rådene. Det finnes fire til, som du kan lese ved å følge lenken over.

I vår sammenheng er det derimot viktig å fokusere på de to øverste punktene. Det å unngå multitasking og å delegere jobb til andre, er tydeligvis noe som gjør folk mer effektive.

Vil du lese mer om effektiv innfordring så gå til vår samleside: Dette skal du vite om kreditt og innfordring

Dersom du setter bort arbeidet med å følge opp dårlige betalere, slipper du også å tenke på hvordan du skal løse situasjonen. Skyldnerne er folk du kan risikere å møte i kassakøen på butikken, og det kan som nevnt bli litt kleint.

Slik oppfølging krever en profesjonell partner som møter skyldnerne med et ønske om å løse situasjonen og finne gode løsninger. Dette kan både være vanskelig og tidkrevende.

Men det er i så fall tid du ikke trenger å bruke lenger.

 

New Call-to-action