selgefordring758810716.jpg

Tør du vente til de går til inkasso eller selger du med en gang de forfaller? En fordring er ferskvare og taper seg i verdi etterhvert som tiden går. Er du avhengig av jevn kontantstrøm inn til ditt firma bør du selge fordringene tidlig.

Opplever du det som tidkrevende og kostbart å bruke store deler av arbeidsdagen på å kreve inn utestående fordringer? Sliter du med gjengangere som ikke gjør opp for seg eller er det kun en gang iblant at du må avskrive en fordring som tapt i ditt firma? Uansett må du gjøre et bevisst valg av hensyn til når du kan selge dine fordringer videre til en samarbeidspartner. Det blir et viktig strategivalg som påvirker selskapets likviditet. Er ditt selskap i en vekstposisjon er det avgjørende å ha en kontinuerlig kontantstrøm.

Her kan du laste ned vår ebok: Slik blir du superhelt i ledergruppa

Timing er alt!

Mange lever med den forestillingen at man først kan selge fordringer som har gått til inkasso og da gjerne etter at du har anstrengt deg for å kreve inn pengene i flere uker. Mitt råd er – ikke la det gå så lang tid. Timing er viktig!

All erfaring tilsier at de fleste kunder er betalingsklare enten når de kjøper noe eller rett etterpå, dersom det er snakk om en faktura. Jo lenger tid du lar det gå mellom leveringen av varen eller tjenesten og tidspunktet de blir presentert for regningen, jo mer tilbøyelige er de til å la være å betale. Dette handler om adferdsøkonomi og hvordan mennesker reagerer irrasjonelt når det gjelder å kvitte seg med penger.

Husk at jo lenger du venter med å selge en fordring til et inkassobyrå, desto mindre får du betalt for den aktuelle fordringen.  

På denne siden finner du mye informasjon: Dette skal du vite om kreditt og innfordring

Få best mulig pris

For ferske krav kan du få dekket opptil 97-98% av fordringen fra selskapet som kjøper fordringen fra deg. På gamle fordringer risikerer du kanskje bare å få dekket 10-20% av kravet fordi det er mye vanskeligere å drive inn gamle fordringer. Prisen på en fordring er ikke nødvendigvis høyere fordi den er fersk. Årsaken til at prisen på en portefølje av fordringer faller med alder, er at store deler av den allerede er betalt og de beste fordringene betales først. Sammenligning av pris på tidlig og sent salg må derfor ses i sammenheng med det historiske utfallet i den porteføljen som selges, og det er her selger må vurdere hva som er mest lønnsomt (tidlig salg – sent salg). I tillegg kommer spørsmålet om likviditet og risiko inn som viktige faktorer.

Andre faktorer som påvirker verdien av fordringen du selger er for eksempel størrelsen på pengekravet, eventuelle salær, renten som er avtalt, forfallstid og om det er tatt noe sikkerhet for kjøpet.

Her kan du lese mer om det juridiske knyttet til overdragelse av pengefordringer: jusinfo.no 

Behandle kundene godt

I et annet innlegg her på bloggen skriver vi om hvilke kriterier du bør legge til grunn når du skal velge samarbeidspartner på inkasso. Les: Valg av innfordringsløsning og leverandør. Disse kriteriene bør du legge til grunn

Husk at de må ta godt vare på kundene dine også etter at du slipper taket i dem. Du vet selv hvor vanskelig det er å skaffe nye kunder. En minst like viktig jobb er å beholde de du allerede har. Derfor må du velge en leverandør som kan dokumentere gode rutiner og som du vet følger regelverket til punkt og prikke. Prisen du får for salg av fordringer blir ofte ren gevinst om du allerede har tapsført fordringen da den gikk til inkasso. Det som er viktig nå er at oppgjøret går raskt og smertefritt. 

 

New Call-to-action