handelskrig mellom USA og Kina

Nå skal du forberede deg på smalere tider for bedriftens økonomi fordi Norges Bank varsler renteøkninger. Her skal jeg forsøke å forklare deg bakgrunnen for hvorfor dette skjer nå.

I Norge vokser økonomien, for oljeprisen går opp. Siden vi i Norge har 78 prosent skatt på oljeinntektene kan man litt enkelt si at Norge øker i verdi når oljen øker i verdi. Siden oljeprisen har økt, har flere ønsket å investere i oljesektoren. Statistisk Sentralbyrå mener nå at investeringene i oljesektoren kommer til å øke med 21% fra 2018 til 2019. Det er en sterk økning.

Handelskrigen mellom USA og Kina

Globaliseringen, det at landene handler mer med hverandre, har gjort at flere har trengt å transportere varer over større strekninger. Da trenger de drivstoff, og det drivstoffet kommer gjerne fra olje i Nordsjøen. Høyere etterspørsel gir høyere priser og så videre. Bra for AS Norge.

Men i det siste har det skjedd mye på verdensmarkedet. USA og Kina er i handelskrig med hverandre, og begge landene har innført toll på varer seg imellom. Det betyr at varer fra kina til USA blir dyrere. Og omvendt. Slikt gjør at handelen - selve motoren i globaliseringen - går ned.

Dette kommer til å slå negativt ut for Norge. Færre trailere og skip skal kjøre og seile med varer, dermed trenger de ikke så mye drivstoff. Prisen på drivstoff har allerede gått ned. Dette er et fenomen noen kaller «slowbalization». Globalization slowing down.

Proxy-investering

Etter at Kina kom med i verdenshandelen for nesten tjue år siden, har det vært populært å investere i land som tjener godt på handel med Kina, land som Norge. Det blir en slags indirekte investering i Kina. På klingende norsk-engelsk kaller vi slikt for proxy-investering.

Men med slowbalization er færre interessert i å kjøpe norske kroner og investere i Norge, siden vi er avhengige av at båtene og trailerne bruker drivstoff. Hvilket de gjør i mindre grad enn før. Altså blir krona mindre populær og valutaen vår (NOK) svakere. Det blir mindre av det vi kaller «press på krona» og det gjør at Norges Bank kan slippe opp litt og vi tror at sentralbanken kommer til å prøve å normalisere den norske renta. Den norske styringsrenta, har ligget lavere enn det økonomien skulle tilsi, og det går bra i oljesektoren. I tillegg ser vi at boligmarkedet har god fart, og at gjelden hos nordmenn øker mer enn inntektene gjør. Så regn med at Norges Bank setter opp renta litt nå i juni. Et kvart prosentpoeng er naturlig å forvente.

Og i løpet av en stund må bankene, som har lånt penger av Norges Bank, dekke inn denne prisøkningen på penger, og løsningen er å legge på renta på sine egne lån til deg og dere. Altså ta seg bedre betalt for pengene dere har lånt.

Hold igjen på den økonomiske gasspedalen

Når du vet at lånet ditt blir dyrere og du får mindre penger å rutte med, så vet du også at dere må finne bedre løsninger for driften deres, justere prisene og/eller utvikle nye produkter og tjenester som gir verdi for dere. Dessuten tror vi at det kommer flere renteøkninger til høsten.

Så denne sommeren er kanskje ikke tiden for å trykke gasspedalen helt til bunnen? Benytt derfor denne sommeren til å se om det er noe du og selskapet ditt kan gjøre for å lette på kostnadene eller øke inntektene. Selv om du ikke har store lån, vil en renteøkning bety mer utgifter, og dermed mindre igjen på bunnlinjen.

Last ned gratis guide: 8 nyvinninger som forandret betalingsmodeller og strategi