innfordringsløsning og leverandør.jpg

Innkreving er et komplisert fagfelt og de som tilbyr slike tjenester er mange. Her skal du få noen helt konkrete tips til hvilke kriterier du må legge til grunn før du velger innfordringsløsning og en samarbeidspartner.

Som regel deler vi innfordringen i to hovedkategorier som er tidlig inkasso og rettslig-/overvåksinkasso.

Last ned guide om kreditt og innfordring: Slik blir du superhelt i ledergruppa

Det tidlige inkassoløpet er i all hovedsak relativt likt med noen forskjeller i aktivitetsnivå og vaske- og scoreløsninger hos de større leverandørene. I dette tidlige løpet løses da også flertallet av sakene.

Etter dette er ikke aktivitetsnivået hos inkassoleverandøren gitt og du bør selv gjøre deg opp en mening om hva som skal gjøres med kravene dine. Har du i hovedsak svært mange og små krav er det kanskje ikke kostnadsmessig fornuftig å gå rettslig med alle, mens det motsatte kanskje er tilfellet dersom kravene er høye. Krav foreldes i hovedsak etter 3 år og større krav bør i de fleste tilfeller sikres for å faktisk oppnå sikkerhet og derved oppgjør og uansett sikres mot foreldelse.

Du og din inkassoleverandør bør derfor bli enige om et aktivitetsnivå på kravene som er tilpasset din utestående fordringsmasse.

Les også: Salg av fordringer gir bedre resultat og likviditet

Dette bør du passe på før du velger innfordringsløsning

Før du lander en avtale med samarbeidspartner som skal kreve inn fordringene på dine vegne, er det enkelte krav du skal være tydelig på:

  • De må tilby en god kundeweb. Et sted hvor du kan kontrollere de ulike fordringene du har utestående og hva som er status på dem.
  • Kundewebben må gi deg et godt bilde av pengestrøm og rapporter.
  • Systemet må ha integrasjon mot de program og systemer du bruker hver dag. Dette skal gå sømløst uten masse innlogginger og muligheter for feilbruk.
  • Det skal være en god logg over kommunikasjon mellom deg, leverandør av innfordringstjenestene og skyldnere.
  • Omdømmet til dine samarbeidspartnere må være godt. Husk at det er disse som på vegne av din bedrift skal drive innkreving. De må være ærlige og redelige. Deres verdier må korrespondere med de du har i ditt firma.
  • De bør ha gode vaske- og scoreløsninger så tiltakene i den enkelte sak treffer best mulig og automatiserte elektroniske løsninger som bidrar til å opprettholde et godt aktivitetsnivå.
  • Du bør selv og i samarbeid med din inkassoleverandør finne hvilket aktivitetsnivå dere ønsker for best mulig løsning på sakene.

Se også Modhis samleside for alt som har med kreditt og innfordring å gjøre: Dette skal du vite om kreditt og innfordring

New Call-to-action