kredittvurdering av dine kunder før avtale

Har din virksomhet en klar strategi og fremgangsmåte for når det skal gis kreditt? Det er nemlig ikke gitt at de du gir kreditt evner å gjøre opp for seg innen betalingsfristen. Tabber med hvilke kunder man gjør avtaler med kan skape hodebry og potensielt tapte inntekter. Her gir vi deg tips, verktøy og metoder slik at du kan minke risikoen for at slikt skjer i din virksomhet.

Vi inngår avtaler hver eneste dag. I forretningslivet er det viktig at avtalene som inngås er korrekt utformet i henhold til lover og regler. Ikke minst bør du være obs på hvilke avtaler du inngår med tanke på kundens betalingsevne. Avtaler med gode forutsetninger gir deg få eller ingen problemer, blant annet i form av manglende betalinger og oppfølgingsarbeid av sakene. Og jo flere problemfrie avtaler, jo sunnere er det for virksomheten din.

Gjennomfør en kredittanalyse av kundene dine

Det er en svært god ide å tilegne deg detaljert informasjon om kunden før det bevilges kreditt. Her er en liste over tips til å gjøre handelen tryggere for begge parter, enten det er en privatperson eller en næringsvirksomhet:

  1. Ha oversikt over eventuelle betalingsanmerkninger.
  2. Hva er kundens inntekt og økonomiske stilling?
  3. Gjør en risikovurdering med hensyn til handelens størrelse.
  4. Hva er kundens betalingshistorikk? Er dette en tidligere kunde, eller har de utstående krav fra før av?
  5. Demografisk informasjon. Hvor bor kunden? Andre personlige opplysninger.
  6. Kredittsikre kravet dersom du ikke har råd til tap, for eksempel i form av en forhåndsbetaling.

Kanskje har virksomheten din selgere på provisjon? I slike tilfeller bør dere etablere klare og trygge rammer med tanke på hvilke kunder som bevilges kreditt. Som kredittansvarlig kan det være en kilde til problemer dersom det bevilges kreditt over en lav sko. Jeg må neppe understreke at du ikke kan ta for gitt at enhver evner å gjøre opp for seg. Risikovurdering er et viktig element her, og du er nødt til å ha et bevisst forhold til det. Lag rutiner for å luke vekk de som ikke kan gjøre opp for seg.

Les mer på vår samleside om kreditt og innfordring

Metoder og verktøy til å gjennomføre analyser

Et regnskap er en kilde til godt overblikk over virksomheters økonomiske situasjon. Dette kan du enkelt finne i blant annet Brønnøysundregisteret og på Proff.no. Foruten å sjekke virksomhetens regnskap, kan du også kjøpe scorekort, en type kredittsjekk. Det er flere virksomheter og inkassobyråer som kan bistå med dette slik at du blir kjent med kundene dine før det inngås en avtale. Et scorekort er et resultat av en statistisk metode som beregner sannsynlighet for mislighold og risiko knyttet til avtaler.

Både privat- og næringskunder får en score ut fra ovennevnte punkter. Det vil gi deg en pekepinn på hvorvidt det er fornuftig å inngå en avtale med hver enkelt kunde. Da vil du med større sikkerhet kunne gjennomføre avtaler med parter som evner å betale for seg, ikke minst betale for seg i tide. Husk at du også kan kredittforsikre krav. Fellesnevneren er at du bør gjøre deg kjent med den du bevilger kreditt.

Ha altså i mente at manglende forarbeid og analyse av kunder er dårlig business, både for deg og for kunden. Foruten det unødvendige oppfølgings- og ekstraarbeidet som medføres vil virksomheten din kunne oppleve økonomiske tap og likviditetsproblemer. Ha på plass en klar strategi for når det skal bevilges kreditt. Slurves det her vil det ikke være bærekraftig for virksomheten din i det lange løp.

 

Slik blir du superhelt i ledergruppa