utsatt betaling er en fordel for butikkene og gir mer salg

Du har hørt uttrykket mange ganger. Vinn-vinn-situasjon. Det betyr at begge parter i en situasjon, som et salg, skal gå ut av situasjonen med noe positivt. Begge parter har oppnådd en fordel. Å la kunden utsette betalingen, og samtidig får du penger for salget med en gang, er en vinn-vinn-situasjon.

Første gang jeg kan finne uttrykket brukt i norske medier var i Bergens Tidende i 1992, så veldig gammelt er det ikke. Det ble brukt i en artikkel om forholdet mellom økonomisk vekst og miljøvern. Uttrykket stammer antakelig fra spillteori. Vinn-vinn i spillteori er noe annet enn et såkalt nullsumspill. I et nullsumspill vinner én, mens en annen taper.

Moderne kundebehandling bør være vinn-vinn

Det blir ofte hevdet at moderne kundebehandling går ut på å samarbeide med og hjelpe kunden i stedet for det gamle ABC - Always Be Closing. Jeg tror dette er en måte å oppnå vinn-vinn på.

I dag vet vi mye om kundene våre, både hva de gjør og hva de ønsker. Vi vet at hver fjerde kunde ønsker å utsette betalingen, altså få med seg en faktura når de forlater butikken. Og hver tiende kunde ønsker å dele opp betalingen. Dette kan du lese mer om i denne artikkelen hos DIBS.

Vinn for kunden

Når du gir kunden muligheten til dette er det åpenbart en vinn-situasjon for henne. Hun får gleden av å velge, slipper å betale før om en stund, kan bruke pengene sine på noe annet, eventuelt investere dem, eller rett og slett vente med å betale til hun får lønn. Hvis hun, om en stund, ønsker å dele opp betalingen, bør hun få lov til det også.

Så kunden går fra salgssituasjonen med det hun oppfatter som noe fordelaktig. Men hva med butikken? Det skulle jo være en gjensidighet i dette?

Les mer på våre samlesider om Betalingsmodeller og strategi eller Betaling og inkasso for SMB-ledere

Vinn for butikken

I gamle dager var det risiko forbundet med å gi kundene kreditt. Kreditt er jo ikke noe annet enn en lovnad om at noen skal betale senere, og den lovnaden er ikke alltid like sikker. I tillegg betydde det at det ville ta tid før pengene fra salget sto på konto. På grunn av dette, har det vært vanlig å ta seg betalt for kreditt.

Men vi lever i en ny og digital verden nå. For butikkene er det fullt mulig å både gi kreditt og få pengene på konto med en gang. Dermed blir risikoen borte, og det blir også tiden det tar før pengene kommer på konto.

En moderne betalingsløsning kan derfor fungere slik:

  1. Butikken gjør et salg
  2. Selgeren spør om kunden vil utsette eller dele opp betalingen
  3. Kunden får en lenke på mobiltelefonen sin og inngår en avtale med en tredjepart
  4. Butikken får pengene sine med en gang fra tredjeparten

Da snakker vi vinn-vinn-situasjon.

New call-to-action