dårlig likviditet tom lommebok

Det er ikke alltid like enkelt å få økonomien til å gå rundt for små og mellomstore bedrifter. Lønn må utbetales til samme tid hver måned uavhengig av om kundene har gjort opp for seg eller ikke.

Dersom kunden er uenig med faktureringsgrunnlaget og tar saken til forliksrådet kan det ta svært lang tid før man får en eneste krone på konto. Så hvilke alternativer har du ved dårlig likviditet? Er utvidet kassakreditt eneste løsning?

Det er hverken gratis eller lettvint å få kassakreditt i en bank. Man må gjennom en omstendelig søknadsprosess og banken kan kreve pant i verdipapirer eller kausjon som sikkerhet på lånet. Sliter du med likviditeten og ser etter alternativer for å skrape sammen litt ekstra penger i trange tider bør du aller først gå gjennom bedriftens rutiner og prosesser for fakturering og oppfølging av ubetalte regninger. Generelt sett er dette noe små og mellomstore bedrifter er dårlige på. Regningene sendes ofte ut alt for sent, og bedriften tar ikke saken til inkasso før etter mange purrerunder. Ofte går unødvendig mye penger, tid og ressurser tapt, og da hjelper det lite å gå til banken for å få utvidet kassakreditt. Det blir som å skyve problemet foran seg.

Hvordan sikre at du får betalt

Det aller viktigste er selvfølgelig å sørge for at kundene gjør opp for seg slik at du får penger på konto. Her har du i hovedsak tre alternativer:

  • Factoring. Ved factoring eller faktoring setter man ut deler eller hele arbeidet med å kreve inn penger til et finansieringsselskap eller en bank. Prosessen vil da se slik ut: Du selger en vare eller tjeneste i dag. Deretter sender du fakturagrunnlaget til faktoringselskapet, som umiddelbart finansierer 80 prosenter av beløpet. Etter 30 dager går du tilbake til faktoringselskapet slik at du får de resterende prosentene. Dette håndterer som regel banken og det er en del kostnader knyttet til en slik ordning.
  • Selge fordringene. Du kan også selge gjelden eller fordringene dine til et inkassobyrå. De vil i de fleste tilfeller gi deg en liten gevinst på beløp du ellers anser som tapt. I tillegg slipper du å bruke mere tid og ressurser på å følge opp kravet. Det vanlige er å selge fordringer i bulk – altså flere samlet, men det er ingenting i veien for å selge enkeltkrav. Det viktigste er at et slikt salg ikke får negative konsekvenser for kunden din. Jo ferskere fordringen er jo mer er den verdt.
  • Ha gode rutiner. Den desidert beste måten å følge opp ubetalte regninger er å etablere gode rutiner for dette før en slik situasjon oppstår. Det er viktig å være rask på labben. Bruker du lang tid blir det desto vanskeligere å kreve inn pengene. Skal du gjøre dette arbeidet selv er det helt avgjørende at du er kjent med gjeldende lover og regler og etterfølger alle formkrav ved utsendelse av inkassovarsel.

Det å utvide kassakreditten er altså lang ifra den eneste (og sjeldent den optimale) løsningen for bedrifter som sliter med egen likviditet.