Likviditetsproblemer i norske småbedrifter

Likviditetsproblemer er en stor hodepine for mange norske bedrifter. Har du merket smerter selv? Eller kanskje er du i gang med et firma og sliter med å få hodet over vannet?

Du er ikke alene. Undersøkelser viser at små norske firmaer sliter med likviditeten i oppstarten. Hver tredje norske bedrift har hatt problemer med likviditeten det siste året. Verst er det for de små, viser en undersøkelse fra noen år tilbake:

  • 37 prosent av bedrifter med 1-4 ansatte.
  • 33 prosent av bedrifter med 5-19 ansatte.

Det å ha god kontroll på bedriftens likviditet er ekstremt viktig. Likviditet er et uttrykk for evnen til å kunne betale løpende utgifter som regninger, lønn, utviklingskostnader, skatt m.m. For små og mellomstore bedrifter kan det være avgjørende å ha tilgang på penger når man trenger det. Det kan være muligheter man ønsker å være med på eller uforutsette utgifter som dukker opp.

I tredje kvartal i fjor opplevde Norge 953 konkurser, mens tallet for andre kvartal i år var på 1361. Dette er en økning på hele 42 prosent. Tallene jevner seg nok ut over lengre tidsspenn, men i hele 2018 har konkurstallene ligget rundt 1300.

Likvididetsskvis svekker handlefriheten

Det er flere årsaker til dårlig likviditet. Mange opplever at fakturerte oppdrag ikke blir betalt innen frist eller i verste fall ikke blir betalt i det hele tatt. Det er særlig bedrifter i oppstartsfasen og/eller bedrifter som opplever sterk vekst som får utfordringer med likviditeten. Dette fører til at bedriften sliter med å få dekket de løpende kostnadene. SMB-bedriften Brødboksen, som gikk konkurs i vinter er et eksempel på en slik historie. Så hva gjør du når du i slutten av måneden må velge mellom å betale leverandøren din eller lønn til dine ansatte?

Les mer på vår samleside: Betaling og inkasso for SMB-ledere

Få raskt kontroll over utestående fakturaer

Conecto leverer løsninger for deg som trenger fleksible finansieringsløsninger, uten å måtte inngå dyre og omfattende avtaler om kassakreditt eller factoring.

Vi gir deg muligheten til å selge dine utestående fordringer slik at inntekten din blir sikret. Dette skaper forutsigbarhet og kontroll. Med noen enkle tastetrykk kan du selv velge om du vil selge én enkelt faktura eller alle fakturaene. Du kan selge en utestående faktura når som helst.

Når du selger en faktura vil du få betalt mellom 95-97% av pålydende. Du vil få penger rett på konto, vi sender ut en ny faktura til kunden, følger opp innbetalingen og purrer hvis det er nødvendig.

Løsningen er helautomatisert, og kan også integreres i ERP-systemet ditt. Så fort du har markert eller lagt inn den ferdig utfylte fakturaen i systemet, settes prosessen i gang. Neste dag har du penger på konto og slipper å bekymre deg.

På den måten får du raskt og effektivt inn penger på dine utestående fordringer. Conecto vil ivareta all den videre oppfølgingen av innbetalingen. Vi sikrer en profesjonell og god oppfølging slik at kunderelasjonen og bedriftens omdømme blir godt ivaretatt.

Pengekokeboken, Betaling, kreditt og innfordring - Conecto