Likviditetsproblemer i norske småbedrifter

Likviditetsproblemer er en stor hodepine for mange norske bedrifter. Har du merket smerter selv? Eller kanskje er du i gang med et firma og sliter med å få hodet over vannet?

Du er ikke alene. Undersøkelser viser at små norske firmaer sliter med likviditeten i oppstarten. Hver tredje norske bedrift har hatt problemer med likviditeten det siste året. Verst er det for de små, viser en undersøkelse fra noen år tilbake:

  • 37 prosent av bedrifter med 1-4 ansatte.
  • 33 prosent av bedrifter med 5-19 ansatte.

Det å ha god kontroll på bedriftens likviditet er ekstremt viktig. Likviditet er et uttrykk for evnen til å kunne betale løpende utgifter som regninger, lønn, utviklingskostnader, skatt m.m. For små og mellomstore bedrifter kan det være avgjørende å ha tilgang på penger når man trenger det. Det kan være muligheter man ønsker å være med på eller uforutsette utgifter som dukker opp.

Færre konkurser i pandemiåret

Antall konkurser i Norge pr. november 2018 var 5895 mot 5881 pr. november 2019. En nedgang på 14 konkurser i 2019 sammenlignet med 2018. Trenden med en sterk økning i konkurser synes å ha flatet ut i forhold til for et par år siden. Og i pandemiåret 2020 gikk tallet ned til 4019 - en betydelig reduksjon i konkurser i et ellers krevende år. 

Årsakene kan være mange og støtteordningene fra staten har også bidratt til at flere overlever, men det fryktes en oppgang i konkurser i løpet av 2021. Med svakere omsetning har mange bedrifter tæret på egenkapitalen gjennom den siste tiden og vil for alvor se om det er grunnlag for videre drift gjennom 2021.

Likviditets skvis svekker handlefriheten

Det er flere årsaker til dårlig likviditet. Mange opplever at fakturerte oppdrag ikke blir betalt innen frist eller i verste fall ikke blir betalt i det hele tatt. Det er særlig bedrifter i oppstartsfasen og/eller bedrifter som opplever sterk vekst som får utfordringer med likviditeten. Dette fører til at bedriften sliter med å få dekket de løpende kostnadene. SMB-bedriften Brødboksen, som gikk konkurs for et par år siden er et eksempel på en slik historie. Så hva gjør du når du i slutten av måneden må velge mellom å betale leverandøren din eller lønn til dine ansatte?

Les mer på vår samleside: Betaling og inkasso for SMB-ledere

New call-to-action