betalingsevne og penger som er bundet opp i andre verdier

Hvis du ikke har penger tilgjengelig, kan du heller ikke betale for deg. Betalingsevne kalles likviditet, og betegner hvor god kjøpekraft du eller bedriften har for øyeblikket. Hvis du har lånt ut penger til kundene dine, påvirker det kjøpekraften din. Dermed påvirker det din evne til å betale regningene dine.

Det finnes mange eksempler på bedrifter som har god omsetning, men som ikke kan gjøre opp for seg, fordi de mangler penger der og da. Dårlig likviditet er en vanlig årsak til konkurser.

Det finnes noen klare tegn på at likviditeten i en bedrift er presset. Her er noen eksempler:

  • Vokser kundefordringene?
  • Må dere stadig bruke eller overtrekke kassekreditt?
  • Skattetrekkskontoen brukes ikke i forbindelse med kjøring av lønn

Utsatt betaling er bedre enn å låne ut penger til kundene

Jeg vil spesielt ta for meg kundefordringer, altså at du har latt kundene handle på kreditt, og i praksis fungert som bank for dem. Lånt dem penger, rett og slett. Det er helt åpenbart at det påvirker likviditeten din at pengene dine er lånt ut, for da har du ikke tilgang til dem. Da kan du heller ikke bruke dem til å betale bedriftens egne regninger.

Når du låner ut penger, er det vanlig å ta seg betalt for dette i form av renter. Men rentene vil neppe beløpe seg til den egentlige lånesummen med det første, og sånn sett ikke kunne erstatte kjøpesummen og gi den likviditeten du ønsker.

Dessuten tror vi ikke det er noe spesielt godt salgstriks å belaste kundene med renter, og kanskje til og med enda et kredittkort som ligger og pådrar seg årsgebyrer.

Les vår samleside om Betalingsmodeller og strategi

Utsatt betaling er moderne kreditt

Den moderne måten å løse dette på er følgende: Du tilbyr kundene å utsette eller dele opp betalingen. (Halvparten av kundene dine ønsker nemlig dette.) Deretter lar du en betalingspartner ta seg av resten. Det fine med det er at partneren overtar regningen og gir deg oppgjør med en gang. Samtidig inngår partneren din en avtale med kunden, online og smidig, og tar seg av alt med utsatt eller delt regning, nedbetaling, kommunikasjon og oppfølging.

For å fortsette på engelsk: The bottom line er at du opplever to fordeler på en gang. For det første kan du tilby kundene dine utsatt betaling, og vi vet at dette øker kundenes lyst til å kjøpe mer. For det andre får du pengene dine med en gang, og tar vare på likviditeten.

Dette gir deg bedre kjøpekraft, og dermed sunnere økonomi i bedriften.

Last ned gratis guide: 8 nyvinninger som forandret betalingsmodeller og strategi