Etter å ha prøvd ut fire ulike inkassopartnere de siste årene fant regnskapsbyrået Progressum tonen med Modhi. – Modhi hadde en helautomatisk løsning, mens de andre jobbet med halvautomatikk, forklarer administrerende direktør Lars Gotaas i Progressum.

Progressum Regnskap har eksistert i fire år og etablert seg som en teknologisk spydspiss i en ellers konservativ bransje. Administrerende direktør Lars Gotaas hadde flyttet hjem til Norge etter å ha jobbet en periode i Sveits. Han startet arbeidet med å kartlegge regnskapsbransjen og fant fort et udekket behov.

– Det fantes et stort gap mellom det kundene hadde lyst på og det som bransjen leverte. Jeg opplevde at mange regnskapsbyråer ikke hadde tatt steget inn i fremtiden verken teknologisk eller når det kom til arbeidsprosesser. Det ønsket jeg å gjøre noe med, og etablerte Progressum, sier Gotaas.

Progressum benytter integrasjoner med Conecto og Xledger og Tripletex

Må endre arbeidsprosessene

Progressum har 22 ansatte og henvender seg til et marked i hele Stor-Oslo med kontorer i Oslo sentrum, på Lørenskog og i Drammen. I tillegg har de en såkalt «Fri»-avdeling som jobber helt uavhengig av kontorsted. Hovedtyngden av kundene har de innen varehandel, bygg- og anleggsvirksomhet og omsetning og drift av fast eiendom. De benytter seg av Xledger og Tripletex regnskapssystemer i dag.

– Hele ideen med Progressum var å ta ut gevinsten gjennom ny teknologi. Mange regnskapsbyråer får ikke til å endre sine arbeidsprosesser til tross for at de bruker ny teknologi og programvare. Vi har sagt at vi skal tilpasse arbeidsprosessene etter verktøyet og ikke omvendt. Teknologien dikterer våre arbeidsprosesser, forklarer Gotaas. Han ønsket å se hva man kunne oppnå dersom de tok teknologien helt ut.

Enkle tastetrykk

Siden starten lette Progressum etter en samarbeidspartner på inkasso. De hadde et visst volum av saker hvert år som de ønsket skulle bli løst på en god måte både for skyldnerne, men også for sine kunder. De fant ingen god match blant inkassoselskapene før Modhi dukket opp.

– Vi ble oppriktig glade da vi fant Modhi etter over to års leting. Alle selskapene vi testet ut snakket om systemer og integrasjoner, men alt var tuftet på gamle arbeidsprosesser. Modhi hadde tatt den helt ut og latt teknologien styre. Med enkle tastetrykk og uten å forlate regnskapssystemet du allerede har, så overfører du saker til inkasso, forteller Gotaas.

Modhis plattform fungerer uavhengig av om du bruker Xledger, Visma Business eller PowerOffice GO, og Tripletex og Uni Economy er under utvikling.

Sømløs betaling gir innsparinger

Regnskapsbransjen lever av å selge tjeneste på timesbasis, men forretningsmodellen er i utvikling og kan endre seg raskt med ny teknologi.

– Vi er en bransje som teller minutter, timer og dager. Vi har mange kunder og hver kunde har enormt mange transaksjoner. Når vi kun forholder oss til ett system enten det er rene bokføringer, overføring til inkasso eller reskontro, så er funksjonalitet og brukergrensesnittet i systemet helt avgjørende. I mange tilfeller er det en tidstyv, men ikke med Modhis løsning. Når skyldneren betaler inn til Modhi så kommer pengene rett tilbake i våre ERP-systemer – helt sømløst. Integrasjonen fungerer akkurat slik den skal, forklarer Gotaas.

Progressum og Lars Gotaas

Et paradigmeskifte

Som firmanavnet tilsier, så jakter Progressum hele tiden på fremgang og for å ta ut synergier av teknologi. De slår seg ikke til ro med mellomgode løsninger.

– Regnskapsbransjen i Norge er preget av mange små og mellomstore regnskapsbyråer hvor det jobber mellom fem og femten ansatte. Mange av dem er rett og slett ikke så glade i forandring og tar ikke inn over seg det paradigmeskiftet som bransjen står midt oppe i. På sikt tror jeg dette kan få konsekvenser siden det er store gevinster å hente i den teknologiske utviklingen, sier Gotaas.

New call-to-action