GDPR finans og personlig informasjon

I dag må folk levere fra seg en anselig mengde informasjon for å skaffe finansiering. Et økende behov for sikkerhet og identifikasjon gjør at myndighetene stiller flere krav enn før. For deg som driver business betyr det friksjon. Vi skal se nærmere på tre av disse hindrene. De heter BankID, PSD2 og GDPR.

La oss raskt se på selve begrepene:

  • BankID: En personlig elektronisk legitimasjon som benyttes ved identifisering og signering på nett.
  • PSD2: Payment Services Directive nr. 2. Dette er den nyeste versjonen av EU-direktivet som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked og dermed Norge.
  • GDPR: General Data Protection Regulation er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU.

Når jeg skriver at disse skaper friksjon i markedet, så mener jeg ikke at de er verken feil eller fungerer mot sin hensikt. Det er for eksempel mange gode grunner til å ha vanntette metoder for å legitimere seg. Og GDPR stiller gode og rimelige krav til behandling av persondata.

Litt mer om friksjon

Men det er et faktum at disse tre elementene skaper friksjon i en handel. Hva mener jeg med friksjon? Friksjon betyr at noe ikke går helt glatt. Det er ikke snakk om absolutte stengsler, men det er forhold som påvirker hastighet og smidighet i en salgssituasjon.

Det kan også være mange gode grunner til at privatpersoner trenger litt motstand når de for eksempel skal ta et forbrukslån. Likevel - friksjon oppstår, og det er nok det myndighetene ønsker å oppnå med dette. Å bremse opp litt.

På hvilken måte fungerer BankID som friksjon?

Her snakker vi om hastighet og funksjonalitet. Det er informasjon som skal gå fram og tilbake mellom en brikke eller mobiltelefon og godkjenningsenheten i en bank. Det tar tid, selv om 4G-nettverket i Norge er raskt og har godt dekning.

Men før vi kommer til utvekslingen av data, så skal altså kunden opp med brikken eller ha BankID på mobil installert. Noen har ikke det, og dermed stopper kanskje handelen opp. Mange sliter med å huske passordet sitt. Allerede her faller noen kunder av. Vi ser at friksjonen skaper problemer selv i et marked der selgeren har varen klar og kjøperen ønsker å betale.

Hva skal vi med PSD2?

PSD2 (Revised Payment Services Directive) ble innført av EU i 2018. I Norge får kundene tilgang til de nye tjenestene som PSD2 åpner for fra 14. september 2019.

I Norge er betalingskort svært vanlig. For hele EU, derimot, er situasjonen en annen. EU ønsker at alle EUs borgere og virksomheter skal ha tilgang til sikre og effektive betalingstjenester som fungerer i hele det indre markedet. Samtidig vet vi et rundt seksti prosent av innbyggerne i EU ikke eier kredittkort som gjør det mulig å handle på nettet. PSD2 sikrer og legger til rette for at EU-borgerne kan betale på nett fra egen konto uten å bruke kort eller nettbank.

For deg som driver forretning setter det nye krav til identifikasjon av kundene. Det skal ikke være mulig å handle på nett med andres penger, og flere enn bankene skal ha muligheten til å tilby finansieringstjenester. Uansett må du kjenne til dette, forholde deg til kravene, og kanskje prise inn den friksjonen dette skaper.

GDPR styrker personvernet, men begrenser de kommersielle mulighetene

EU har satt sterke begrensninger på hva persondata kan brukes til. En viktig grunn til dette, er at forbrukerne skal ha bedre kontroll med egne personopplysninger.

Samtidig er det klart at persondata utgjør enorme muligheter for handel. Bare tenk om du kunne samle inn og bruke alle sporene folk legger igjen elektronisk. Det er kun fantasien som begrenser dette. Og GDPR, altså.

Kanskje det viktigste du må vite om GDPR er at kundene dine må gi eksplisitt tillatelse til at du kan lagre og bruke persondataene deres. Bare der ligger det en begrensing. Noen vil ikke gi fra seg data, og uansett kan du ikke samle inn eller spare på mer enn det du har saklig bruk for.

For å oppsummere: Alle de tre elementene jeg har nevnt, skaper friksjon og legger hindre for deg. Du må lære deg hvordan de påvirker kunder og salgprosesser. Du må finne måter å respektere dem på samtidig som at du skaper en enklest mulig kundereise.