psd2.jpg

Stadig oftere handler vi på nett og gjerne fra utenlandske nettsider. EU vil at det skal bli enklere å handle på tvers av landegrenser og i dette innlegget skal jeg gi deg grunnleggende forståelse av hva direktivet PSD2 er og hvilke konsekvenser det får.

I praksis står nå utenlandske aktører og banker på døren, klare for å gå inn i det europeiske og norske betalingsmarkedet. Derfor må du være forberedt og tilpasse deg. PSD2 eller Revised Payment Services Directive, berører myndigheter, banker, fintech-selskaper og bankkunder. Intensjonen med direktivet er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, fremme innovasjon, styrke sikkerheten for nettbetalinger og tilgang til konto.

Last ned guide: 8 nyvinninger som forandret betalingsmodeller og strategi

Kundestyrt

Det er en erkjennelse at rundt 60 % av alle innbyggerne i EU ikke eier et kredittkort. I Norge har vi opptil flere kort hver. PSD2 skal sikre at EU-borgerne kan betale på nett direkte fra egen bankkonto uten å bruke kort. For forbrukerne vil det bli mulig å få sammenstilt kontoinformasjon på ett sted, på tvers av bankforbindelser. Dette vil gjøre det lettere for forbrukerne å holde oversikt over egen økonomi. Kunden bestemmer selv hvem som skal få tilgang til personopplysningene. Samtidig er bankene nødt til å forenkle tilgangen til deres kundebehandlingsprogrammer for nye aktører, og øker dermed tilgangen til kundebasene deres.

Som en direkte konsekvens må norske banker innovere for å beholde eller forsterke kundelojaliteten.

Les mer om bankenes fremtidsutsikter i denne artikkelen: Stille før stormen i bankene

Felles "fiende" i Google og Facebook

Nasjonale og internasjonale finansaktører vil møte en knallhard kamp for å holde på kundene sine. De vil ikke bare konkurrere mot hverandre, de vil også møte helt nye aktører på banen. Apple, Google og Facebook er på full fremmarsj med sin teknologi. Apple kommer blant annet med sin betalingsløsning Apple Pay og Facebook har allerede tillatelse til å yte tjenester innen betalingsformidling i Europa.

PSD2 lar Facebooks brukere se saldo og utføre betalinger direkte i en av Facebooks tjenester. De har allerede et unikt utgangspunkt til å utfordre bankene med sine 3,4 millioner brukere i Norge.

Utfordringer og regulering

Bankene har fortsatt en fordel i sitt tillitsforhold til egne kunder. Men verdikjeden vil åpnes opp, noe som igjen vil føre til lenger avstand i bank-kundeforholdet. Bankkunder har allerede tilgang til kontoene sine i betalingsapplikasjoner som Vipps, og tidligere mCash og MobilePay. Kundene velger med det å bruke andre type tjenester fremfor å bruke egen bank direkte. Mobile betalingsløsninger er fremtiden og her kreves det en form for regulering.

PSD2 vil kreve en regulering av tredjepartsleverandører som leverer finanstjenester. Som betalingsformidler må de i likhet til bankene være lisensiert, registrert og kontrollert for å forholde seg til direktivets retningslinjer.

Tar man i betraktning EUs strenge regulering av transaksjonsgebyrer, vil det uten tvil legge press på de tradisjonelle forretningsmodellene. Norske banker møter derfor en utfordring med infrastrukturen. De må oppgradere systemene sine til et internasjonalt nivå for å håndtere risikoen knyttet til sikkerhetstrusler.

På vår samleside om betalingsmodeller og strategi kan du leser mer. Trykk her.

Du kan også lese bloggartikkelen: Gode betalingsmodeller gir bedre risikostyring

Gjeldende regelverk

PSD2 er en videreføring av PSD1 som ble implementert i 2009. Her i Norge ble direktivet innført med virkning fra 13. Januar 2018. Det er noen forkortelser det er greit du holder orden på. Finansnorge har samlet mye informasjon i denne artikkelen som jeg anbefaler deg å lese: PSD2 eller betalingstjenestedirektivet

  • PISP = tilbyder av nettbaserte kontobetalingstjenester - kan være både bank og "annen aktør".
  • AISP = tilbyder av nettbaserte kontoinformasjonstjenester - kan være både bank og "annen aktør".
  • PIISP = tilbyder av kortbaserte betalingstjenester som ikke er tilknyttet kundens konto (type lojalitetskort og lignende)

 

New Call-to-action