applepay brukes stadig flere steder

Klarer du å håndtere kunder som foretrekker BrevGiro eller ApplePay i ditt fakturasystem? Har du et fakturasystem som ikke er standard? Merker du hvor vanskelig det er å integrere dette mot andre systemer? Kanskje er det en grunn til at du gruer deg til å ta i bruk ny funksjonalitet.

Ofte gir leverandører et inntrykk av at systemene deres «selvsagt» kan integrere alle slags løsninger mot din bedrifts system. I mange tilfeller viser det seg å ikke fungere i det hele tatt. Du havner i et uføre hvor du sitter med en løsning som ikke snakker med utenforstående systemer og kunder, eller knapt snakker med hverandre.

Da blir det utfordringer når du vil tilby nye innovative betalingsløsninger samtidig som du vil ivareta dem som benytter brevgiro.

Mange bedrifter er dårlige på å sjekke referanser. Ofte kan et enkelt kontrollspørsmål være nok: “Hvor mange kunder har dere gjort dette med, og kan jeg få snakke med noen av dem?”

Betalingsvaner endrer seg

I dag betaler 87 prosent av nordmenn for varer og tjenester med mobiltelefonen sin, ifølge E24.no. Det hadde verken du eller jeg gjettet for noen år siden. Men det viser at publikum og kundemasse er i bevegelse.

Vi snakker ofte om friksjonsfri handel, altså handel uten hindre som vanskelig innlogging og betalingsløsninger som gjør det smertefullt å betale (the pain of paying). Akkurat som at et kredittkort demper denne smerten i forhold til kontanter, ser vi nå at betaling med Vipps demper smerten enda mer sammenliknet med kredittkort eller nettbank. Ved netthandel skal finne fram kortet (for du husker vel ikke sifrene?) velge Bank-ID, hente kodebrikken og godkjenne de rare frasene som går fram og tilbake og så videre og så videre i det langtekkelige. Ikke rart Vipps ble en suksess... Kanskje ville kundene dine også sette pris på liknende forenklinger?

Når det kommer til stykket handler det om å være der hvor kundene er. Og der kundene er, der er også pengene. Det er enkel logikk. Kundene er varierte og har forskjellige forventninger, vaner og behov. Noen er såre fornøyd med å gjøre som i går, og dagen før der, men du vil videre for å tilpasse deg et kommende behov.

Les mer om kontantfrie hoteller og serveringssteder

kontant betaling på kafé

Ikke bind dere til en betalingsform

Det betyr at du ikke kan binde organisasjonen til en type betalingsform og tro at jobben er gjort en gang for alle. Nei, det betyr at du hele tiden må ligge i forkant og tilpasse systemene dine til nye betalingsformer. Snart kommer Apple, Google og Facebook til Norge med sine løsninger. Er organisasjonen din forberedt på det? Er du? Er lederen din?

Alt dette må du ta hensyn til når du velger systemer for din organisasjon. Faktisk er dette så viktig at det påvirker topplinja og kanskje dermed bunnlinja deres. Fordi det er så viktig er det også nødvendig å ta med deg toppledelsen i vurderingene.

Les mer på vår samleside: Betalingsmodeller og strategi

Kanskje er det vanskelig å holde seg ajour med alt dette? Dette kan du også sette bort. La oss holde deg faglig ajour ved hjelp av halvtimes webinarer der vi går gjennom det du trenger å vite. Enklere og raskere for begge parter. Spesielt er dette nyttig for våre kunder som jobber langt fra PC-en til hverdags. En snekker eller rørlegger skal ikke bruke mye tid og krefter på å sette seg inn i betalingsløsninger. Men hun skal vite at uansett betalingsløsning som kundene hennes velger, er hun klar til å ta imot pengene. Det er tross alt det viktigste.

Last ned guide: 8 nyvinninger som forandret betalingsmodeller og strategi