slik stiller du beredt med gode betalingsløsninger

Du skal som et overordnet mål ønske deg, når du starter jakten på et godt betalingssystem, at systemet er friksjonsfritt på begge sider av handelen. Finner du det vil både kunden og økonomisjefen være fornøyd.

Her er noen punkter å ta i betraktning når du skal forberede bedriften din for bedre betalingsløsninger enn de dere allerede har i dag:

  • Still krav til IT-systemet ditt. Det skal være tjenesteorientert og horisontalt i stedet for vertikalt og silo-lignende
  • Planlegg API-er så andre kan få direkte tilgang til ditt system, men tenk sikkerhet
  • Gå gjennom rutiner, prosesser, kompetanse og organisering
  • Gjør det så enkelt som mulig for sluttkunden - fjern all friksjon

La oss se nærmere på det siste punktet om å fjerne all friksjon. Hva betyr det? Det innebærer at det skal være få, om noen, hindre mellom kunden og den gjennomførte handelen. Alt som heter kø, ventetid på telefonen, epost, passord, innlogging, identifisering, adresseoppføring og så videre bør ned på et absolutt minimum.

De store aktørene har gode betalingsløsninger

Legg merke til hvordan de store gjør det. Amazon.com har innført sin “One click ordering” nettopp for å gjøre det lettere å handle. Dette har riktignok sine sikkerhetsmessige sider, men kundene ser ut til å like det.

Den samme friksjonsløse betalingen blir nå vanligere med kortbetaling for småbeløp i kiosker og butikker. Du bare legger kortet ditt ned mot terminalen, så er kjøpet gjort. Og da har enda ikke Apple Pay kommet til Norge.

Men hva med å gjøre det friksjonsløst også på din side? Burde ikke det å drive inn penger ha så få hindre som mulig mellom kjøp og penger på konto?

IT-systemet for betaling må fungere godt

Tenk på rutiner for reskontro, purringer, inkassovarslinger og alt som følger med å drive inn penger. Det er mye jobb. Resultatet er at du aldri får hodet over vannet, du kommer ikke ajour. Du har havnet bakpå, og har ikke oversikt lenger. Slike situasjoner oppstår om du ikke har et godt verktøy som hjelper deg med å holde oversikten over hvilke regninger som er sendt, når pengene skal komme inn, om de skal purres eller sendes til inkasso. I tillegg må du ha rutiner du følger og et godt reskontrosystem.

Er du interessert i framtida for friksjonsløs handel? Her er en interessant artikkel.

Store selskaper har titusener av fordringer å passe på. La oss si at tjue prosent av dem ikke betales til tiden. De må purres. Men med purringer følger vurderinger. Skal vi sende en kald og upersonlig purring, eller gjelder dette et selskap der dere kjenner folk. Kanskje skal en av selgerne sende en vennlig mail til sin kontakt? Når kan vi purre? Og hvordan er det med purregebyr? Skal vi gi god tid til å betale, skal vi purre mange ganger før inkasso?

Det dreier seg i bunn og grunn om å senke det økonomene kaller transaksjonskostnadene, eller sagt på en annen måte, kostnaden ved å drive handel. Ditt mål er å bruke minst mulig tid på disse transaksjonene samtidig som kundene opplever at de blir fulgt opp på en god måte og blir ivaretatt selv om de havner i et inkassoløp.

Les mer om dette temaet på vår samleside: Betaling og inkasso for SMB-ledere

IT-verktøyet du bruker er avgjørende for å lykkes og du bør knytte til deg en partner som bistår med innkreving og oppfølging slik at du får frigjort tid til noe produktivt og verdiskapende for bedriften.

New call-to-action