grønne investeringer

En markert endring i aksjemarkedet i år er rotasjon ut av «brune» aksjer og inn i «grønne» aksjer. Bakteppet er den gradvis økende miljøbevissthet blant forbrukere, velgere og investorer.

Koronakrisen og nullrenter har skapt grønne muligheter for regjeringer rundt om i verden til å lansere store lånefinansierte investeringsprosjekter for å gjøre økonomiene karbonnøytrale på sikt. Samtidig har varsel om nullrenter ut 2023 gitt investorer et kraftig insentiv til å øke investeringer i aksjer og unoterte aksjer for å oppnå positiv realavkastning på sparepengene.

Populært med investering i Merkur Market

Løfter om store offentlige investeringer i det grønne skiftet fra Europa, Japan og Kina har økt interessen for å investere i grønne aksjer. Når renten er presset til null eller negativ, vil det øke interessen for å investere i aksjer fremfor rentepapirer.

I Norge er det særlig stor interesse for å investere i Merkur Market, der det i år er notert hele 32 selskaper, som etter kraftig verdistigning nå er priset til 100 milliarder.

I Norge er Oslo Børs så langt i år ned 9%, mens Merkur-listen er opp over 110%. Vel 50 selskaper har blitt notert, og det er oppstartselskaper innen teknologi- helse og miljøselskaper.

Merkur-listen er stedet for å notere unoterte aksjer på Oslo Børs og du kan lese mer om den på investorkilden.no.

Les også: NHH-professor frykter grønn børsboble: -Kan skje en kraftig korreksjon

Merkur-listen er inngangsporten

Interessen for unoterte aksjer skyldes delvis at det er enkelt for selskapene å notere seg på Merkur-listen på Oslo Børs, og dels at investorer får en lavere verdsetting av aksjene i beregning av formuesskatten. Et siste moment er at de selskaper som lykkes, vil etter hvert bli notert på hovedbørsen, og da inngå i indekser, noe som vil gi et kraftig løft.

Ved å posisjonere seg i emisjoner og på Merkur-listen vil en dermed kunne øke fortjenesten på de som viser seg å bli en suksess. Kahoot er det mest verdifulle selskapet på Mercurybørsen med en oppgang på 200 % i år og en markedsverdi på 20 milliarder kroner, etterfulgt av vaksineselskapet Vaccibody, med markedsverdi 17 milliarder. Av totalt 35 nyemitteringer på Oslo Børs, valgte hele 32 av dem Merkur-listen.

tech-aksjer med grønn profil

Grønn profil på investeringene under korona

Nå, i etterkant av valget i USA blir de neste grønne stegene veldig avgjørende. Samtidig slår korona-smitten til i bølger. Gitt at en får kontroll med viruset i løpet av neste år så anslår International Monetary Fund (IMF) at veksten vil stige med 5,2%. Det betyr at sammenlignet med prognosen for BNP i 2021 så vil BNP være nesten 5% lavere i modne økonomier og hele 8% mindre i fremvoksende økonomier.

Det igjen betyr at levestandarden vil bli lavere, andelen som lever under ekstrem fattigdom vil øke for første gang på 20 år, og ulikhetene vil øke.

IMF kommer med en ny anbefaling til land i krise, de som kan bør låne så mye som mulig for å holde økonomien flytende. Dette er et stort skritt bort fra de råd IMF har gitt i tidligere kriser, da de u tradisjonelt har anbefalt å ikke øke statsgjelden for mye. Bedrifter derimot bør være forsiktig med gjeldsgraden, siden den høye kredittveksten i bedrifter etter de kraftige rentekuttene har gjort dem mer sårbare for finansielle sjokk.

I Europa er det lansert en Green Deal som skal gjøre EU karbonnøytral innen 2050, og det skal investeres minst EUR 750 mrd over offentlige budsjetter. Det vil utløse et marked for grønn teknologi, som igjen vil skape nye grønne selskaper å investere i.

New call-to-action