God likviditet forsterker investeringsevnen din

Lyst til å heve bedriften til det neste nivået og investere i videre vekst, men mangler tilgjengelig kapital? Med disse tipsene kan du forbedre likviditeten din, slik at du blir bedre rustet til å gripe de investeringsmulighetene som kommer din vei.

Er likviditeten i bedriften presset, bør den tilgjengelige kapitalen helst benyttes til å sikre at den løpende driften ivaretas på en god måte. Hvis ikke risikerer du at medarbeiderne ikke får utbetalt lønn i tide, at skattebetalingen må utsettes eller at du blir ute av stand til å betale for leie av lokalene – for å nevne noen eksempler.

Men når all den tilgjengelige kapitalen er øremerket løpende drift, er sjansen stor for at du må melde pass på gode muligheter for oppkjøp eller andre investeringer som kan bidra til virksomhetens videre vekst. Selv lønnsomme bedrifter, som sliter med likviditeten, går stadig vekk glipp av muligheter fordi de ikke har den nødvendige finansielle fleksibiliteten.

God likviditet gjør det lettere for bedriften å vokse

Å stå i en vekstfase er ingen enkel øvelse, ei heller er det gratis. Kanskje må man investere i nytt utstyr, nye lokaler eller ny kompetanse, eller kanskje man til og med må kjøpe opp et annet firma for å oppnå den veksttakten man ønsker. Uansett koster det penger. Og er det begrenset med tilgjengelige penger i virksomheten, kan evnen til å gjøre de nødvendige grepene begrenses.

Investeringer må planlegges, slik at du både har tilgjengelig kapital for å holde virksomhetens hjul i gang og samtidig kan vokse videre. Med god likviditet blir dette mulig.

3 tips til å forbedre likviditeten i virksomheten

Det finnes en rekke ting du kan gjøre for å forbedre likviditeten i virksomheten – både gode og mindre gode ting. En av de lavest hengende fruktene, er å forbedre bedriftens rutiner og prosesser for fakturering. Disse tipsene kan komme godt med:

  • Fakturer raskt: Mange bedrifter kan med fordel sende ut fakturaene sine raskere enn de gjør i dag. Ikke vent til slutten av måneden med å sette opp og sende ut fakturaene dine – send de så raskt du kan rett etter varene eller tjenestene er levert.
  • Sett kortere betalingsfrister: Ikke bare sender mange bedrifter ut regningene sine for sent, men de gir også kundene sine lange kredittider. Hvis det tar lang tid før regningene sendes ut og du gir kundene lange betalingsfrister, tar det enda lengre tid før pengene er inne på kontoen din.
  • Følg opp ubetalte fakturaer – raskt: Ofte blir ubetalte fakturaer liggende lenge før de blir tatt tak i. Og når de først blir tatt tak i, så skal man gjerne gjennom flere purrerunder før man tar saken til inkasso. Det forsinker innbetalingen ytterligere. Ta tak i forfalte fakturaer ved forfallsdato og undersøk muligheten for å droppe purringene og gå rett på inkassovarselet.

Les også: Ubetalte kundefordringer kan være forskjellen på overskudd og underskudd

Gjør det lett for deg selv – automatiser purre- og inkassoprosessen

Purrearbeid er sjelden gøy, og det tar ofte mye tid. Dersom du ser et forbedringspotensial i fakturerings- og purrerutinene dine, kan du forsterke, forbedre og effektivisere prosessene dine med helautomatiske løsninger. Slike løsninger gjør at regnskapsavdelingen kan bruke mer tid på annet verdiskapende arbeid, samtidig som purre- og inkassoprosessen ivaretas på en god måte.

Vi i Modhi tilbyr en slik løsning. Den kobler økonomisystemet ditt sammen med inkassosystemet til inkassoselskapet og sørger for at purre- og inkassoprosessen gjennomføres både på en smidig og effektiv måte og på en måte som ivaretar skyldnerne dine på en varsom og kundevennlig måte.

Løsningen vår kan integreres med PowerOffice GO, Xledger, Visma Business, Tripletex og UniEconomy.

Lar du smarte maskiner ta seg av faktureringsrutinene og purre- og inkassoprosessene dine, frigjør du ikke bare regnskapsmedarbeidernes tid, men bidrar også til å forbedre likviditeten i virksomheten din. Da blir det straks litt lettere å gripe de investerings- og oppkjøpsmulighetene som skulle dukke opp.

New call-to-action