shutterstock_627673667

Det kan bli uvanlig mye uro i finansmarkedet rundt nyttår, advarer sentralbanken i USA. Dette kan gi negative utslag for den norske krona, for vi kan oppleve en smitteeeffekt. Norske banker låner mye penger i USA, og det er en viktig årsak til at vi kan bli påvirket.

Dette kommer fram i månedsrapporten fra sjeføkonom i Sparebank1, Elisabeth Holvik.

Men hvorfor kommer denne uroen nå? Vi går tilbake til midten av september for å begynne å nøste opp. 15. september betyr innbetaling av skatt for amerikanske bedrifter. Det er vanlig at bedrifter setter av penger i fond fram til denne datoen, da skatten altså skal betales. Dagen etter var derfor skattepengene tatt ut, og det var lavere summer igjen i disse fondene. Da var markedet lite likvid, altså det var lite penger i omløp.

Tilfeldigvis var dette også tiden da det ble auksjonert ut 54 milliarder dollar i statssertifikater, og det skapte et stort behov for kontanter for å betale for obligasjonene. I sum ble det derfor altfor stor etterspørsel etter kontanter, og slik ubalanse i markedet skaper uro. For eksempel hadde den den amerikanske reporenten plutselig økt med hele ti prosent.

Hva er reporenter?

En repohandel er når en byttelåner kontanter mot verdipapirer, for så å bytte tilbake til avtalt tid og pris. Avtalen er sikker for både utlåner og motpart, så risikoen er minimal i forhold til rene utlån bankene imellom. Men nå har nye reguleringer og kapitalkrav ført til at slike handler brukes i mindre grad, og dermed er signalene derfra ikke lenger like gode indikatorer for priser i resten av markedet. Svakere indikatorer betyr mer usikre signaler, og usikkerhet gir urolig marked.

Nå advarer den amerikanske sentralbanken om ekstra stor usikkerhet rundt årsskiftet. For i tillegg til fenomenet med reporentene pleier finansmarkedene å bli mindre likvide utover i desember, og flere investorer velger å ta mindre risiko rundt nyttår.

Langvarig uro straffer norsk krone

For Norge trenger ikke dette bety noe særlig, spesielt ikke hvis uroen er kortvarig. Men norske banker låner mye penger i USA, og derfor påvirkes norsk økonomi av det som foregår i USA. Og om uroen vedvarer mer enn en dag eller to, går det kanskje utover krona, som gjerne da blir svakere. Slik har det vært historisk, og det kan være et godt råd å gjøre unna handler og transaksjoner i første halvdel av desember dersom forutsigbarhet og stabilitet er av verdi.

Andre halvdel av desember inntreffer også et annet fenomen, og det er at Norges Bank avslutter store, daglige kronekjøp. Hver dag kjøper den norske sentralbanken norsk valuta tilsvarende 700 millioner kroner, men har nå signalisert at dette skal ta slutt 13. desember, altså midt i julemåneden. Dermed forsvinner den største enkeltkjøperen av norsk valuta. Dette betyr lavere etterspørsel og dermed lavere pris, også kjent som at kronekursen går ned.

Legg til at vi fortsatt er inne i en handelskrig mellom USA og Kina, og som vi har skrevet før, presser dette kronekursen nedover. I tillegg til alt dette, har den norske krona en tendens til å svekke seg mot slutten av året.

Det er derfor all grunn til å være våken fram mot nyttår, for her kan mye forandre seg på kort tid.

Bli kunde på 1-2-3 og registrer ditt firma og dine inkassosaker elektronisk Registrer deg her