SpareBank1 Regnskapshuset Nord-Norge benytter Modhis integrasjon for inkasso

I SpareBank1 Regnskapshuset Nord-Norge fungerer inkassointegrasjonen til Modhi sømløst og uavhengig om regnskapsmedarbeideren sitter med Visma Business, SpareBank1 Regnskap eller PowerOffice Go.

200 ansatte fordelt på 15 avdelingskontorer i Nordland, Troms og Finnmark betjener tusenvis av kunder og sender hver dag et knippe saker videre til purring og inkasso. For dem er det uvurderlig å ha en inkasso-integrasjon som sparer dem for manuelt arbeid og som fungerer likt mellom ulike regnskapssystem.

– Vi har fire prioriterte regnskapssystem hos oss og integrasjonen mot purre- og inkassoløsningen til Modhi benyttes nå både til PowerOffice Go og Visma Business. I tillegg utvikler vi nå en ny integrasjon mot Sparebankens eget regnskapssystem Sparebank1 Regnskap, i samarbeid med Modhi, forteller Arild Kaalaas som er leder for digitale tjenester i SpareBank1 Regnskapshuset Nord-Norge.

Bedre tidsbruk og løsningsgrad

Kaalaas forteller at bransjen er i en rivende utvikling og stadig nye systemer rulles ut som setter krav til kompetanseheving i det enkelte regnskapsbyrået. Ved siden av å holde kontroll på mange ulike programmer blir det ofte manuelt arbeid som foregår på «gamlemåten» når saker skal til inkasso, og det er her Kaalaas ser at det er tid å spare for sine regnskapsførere. Han gir ordet til Hege Irene Holten som er regnskapsfører i SpareBank1 Regnskapshuset. Hun kjenner til både gode og dårlige arbeidsprosesser når det kommer til purring og inkasso.

– Vi er stort sett opptatt av to ting når det gjelder inkasso: Løsningsgrad og tidsbruk. Integrasjonen fra Modhi hjelper oss med begge deler. Særlig ser vi at tiden vi nå bruker på å overføre saker til et purre- og inkassoløp er minimert til sekunder og noen få klikk.

– Løsningsraden vil variere noe fra kunde til kunde, men opplevelsen er at Modhi har svært gode rutiner for purring og rask oppfølging slik at saker blir løst lenge før de når inkasso, sier Holten fornøyd.

Integrasjoner mellom Visma Busniess, SpareBank1 Regnskap og Modhi. Arild Kaalaas og Hege Holten hos Sparebank1 Regnskapshuset

Enkle operasjoner og verdifull kundewebb

Selv om en regnskapsfører veksler mellom to ulike systemer i løpet av arbeidsdagen, for eksempel Visma Business og PowerOffice GO, så er operasjonene den samme når saker skal til inkasso.

– Inkasso-fanen kommer som en integrert del av regnskapssystemet og du drar enkelt over de sakene som skal til inkasso til Modhi for oppfølging. Tidligere var dette som regel punche-jobber som tok tid og innebar risiko for feil.

– Jeg er også stor fan av kundewebben og hvordan den gjør jobben vår ut mot våre kunder enda enklere. Her kan både vi og kunden logge seg på for å hente ut rapporter, kopier av krav, historiske data og korrespondanse. Alt ligger lett tilgjengelig, sier Holten.

Oppfølging og samarbeid

Samarbeidet mellom SpareBank1 Regnskapshuset og Modhi har vært tett helt siden den første integrasjonen ble etablert mot PowerOffice GO.

– Vi har fått være med å utvikle dette etter våre spesifikasjoner og er svært fornøyde med oppfølgingen vi har fått og fortsatt får fra Modhi, forteller Kaalaas. Det tette samarbeidet har gitt fordeler begge veier. SpareBank1 Regnskapshuset har fått et system skreddersydd til hvordan de ønsker å jobbe, og Modhi har fått verdifull innsikt i praktisk bruk av programmet.

– Vi har tidligere erfaringer med andre leverandører av samme tjeneste og jeg må berømme Modhi for at de er dynamiske og «på» hele tiden. De er kundeorientert. Jeg er opptatt av digital samhandling med kunder og med partnere som gir oss en effektiviseringsgevinst og her er Modhi gode, sier Kaalaas.

Gir god rådgivning om likviditet

Samtidig berømmer Hege Irene Holten Modhi for å yte mer enn system-bistand og sømløse integrasjoner.

– Modhi har vært gode på å følge oss opp rundt det merkantile og både vi som deres kunde, og våre kunder igjen, får god rådgivning. Spesielt nytte ser vi det har vært å snakke med kundene våre om hvordan de kan jobbe for å bedre selskapets likviditet. Dette har vi kjørt kampanjer på i samarbeid med Modhi og det har gitt god respons. Modhi tar ansvar for sine kunder og deres kunder sin økonomi, og fremstår som en rådgivende kompetansebedrift, avslutter Holten.

New call-to-action