God likviditet styrker konkurransekraften til bedriften din

En sunn likviditetssituasjon er ikke bare gunstig for bedriftens generelle økonomiske helse, men helt nødvendig for å forbedre konkurranseevnen til virksomheten.

Forsterket konkurransekraft blir stadig viktigere for norske bedrifter. Som NHO-sjef, Ole Erik Almlid, har uttalt, står norske bedrifter overfor store, krevende omstillinger i tiden som kommer. For å lykkes med disse omstillingene, må de ha en konkurransekraft som gjør at de kan vinne frem i nye markeder.

En av metodene du kan benytte for å styrke din egen konkurransekraft, er å jobbe aktivt for å forbedre likviditeten til virksomheten din. God likviditet er ikke bare en kritisk suksessfaktor for å forbedre konkurranseevnen til bedriften, men en nødvendighet.

God likviditet frigjør kapital til de viktige satsningsområdene

For mange bedrifter blir likviditetsspørsmål som oftest aktuelle når de tilgjengelige midlene ikke strekker til for å kjøpe inn varer eller betale regninger. Med god grunn. Presset likviditet kan gjøre betydelig skade på bedriftens omdømme og i ytterste konsekvens drive bedriften mot konkursens rand. Er betalingsevnen og kjøpekraften svak, blir det rett og slett vanskelig å innfri alle betalingsforpliktelsene man sitter på.

Men likviditet kan og bør også være en prioritering for virksomheter som allerede har en sunn likviditetssituasjon. Ved å forbedre likviditeten, holder du ikke bare omdømmeskader og konkurser på en armlengdes avstand, men du skaper også et større handlingsrom for bedriften. God likviditet lar deg allokere mer penger til de satsningsområdene som er viktige for bedriften, noe som bidrar til å styrke konkurransekraften generelt.

Er du i en posisjon der du kan forbedre en allerede sunn likviditetssituasjon, kan du øke dette handlingsrommet og denne konkurransekraften ganske så betydelig.

Les også: Ubetalte kundefordringer kan være forskjellen på overskudd og underskudd

Slik kan du forbedre likviditeten til bedriften din

Likviditet er et kjent og kjært begrep for alle som jobber med regnskap og økonomi, og de fleste vet godt hvorfor god likviditet er gunstig. Men hvordan man utnytter den gode likviditeten til virksomheten, er det ikke nødvendigvis alle som er like godt kjent med.

Det er flere ting du kan gjøre. For eksempel kan du se nærmere på leverandørgjelden din. Kan du for eksempel reforhandle betingelsene dine, slik at du får lengre kredittid? Dersom du regelmessig legger inn større ordre hos enkelte leverandører, kan det være mulig å få lengre kredittid enn det du har i dag. Eller kan du kanskje samle enkelte av innkjøpene dine hos et færre antall leverandører? Det kan forbedre både forhandlingsmulighetene og betalingsbetingelsene dine.

Et annet viktig grep, er å se nærmere på dine egne rutiner for å kreve inn penger fra dine kunder. Hvor lange kredittider gir du kundene dine? Hvor rask er du til å følge opp kundene som ikke betaler innen forfallsdato? Fungerer inkassoprosessene dine optimalt? Slike spørsmål er ofte gunstige innganger til en effektivisering av bedriftens fakturerings- og purreprosesser.

Les også: Slutt å være bank for kundene dine

Automatiserte purre- og inkassoprosesser forbedrer likviditeten

I dag finnes det en rekke digitale løsninger som effektiviserer denne fakturerings- og purreprosessen, ved å eliminere mye av det manuelle arbeidet slike prosesser ofte innebærer. Istedenfor at regnskapsmedarbeiderne skal bruke store deler av arbeidstiden sin på å følge opp utestående kundefordringer manuelt, kan denne prosessen overlates til smarte, automatiske og digitale maskiner.

Vi i Modhi tilbyr en slik løsning. Denne løsningen integrerer økonomisystemet med inkassomodulen i Modhis løsning. Vi henter ut de fakturaene som skal overføres til Modhi, som igjen sender ut de nødvendige purringene og betalingsoppfordringene til kundene. Når betalingene kommer inn, oppdateres økonomisystemet automatisk.

En slik løsning lar deg lene deg tilbake og være trygg på at purre- og inkassoprosessen fungerer som den skal. I stedet kan du bruke tiden din på annet verdiskapende arbeid, samtidig som du kan tenke på at den forbedrede likviditetssituasjonen kan komme bedriftens konkurransekraft til gode.

New call-to-action