Forbedre likviditeten med penger fort inn på konto

Raskere innbetalinger av utestående fordringer betyr at pengene kommer raskere inn på kontoen. Og jo raskere pengene kommer inn, desto bedre likviditet oppnår du. Her gir vi deg tipsene du trenger for å få fart på innbetalingene.

Har du ikke penger tilgjengelig på kontoen, kan du heller ikke betale for deg. Evnen til å betale for seg, kalles likviditet og sier noe om hvor godt rustet man er til å håndtere løpende utgifter, som lønn, skatt og leie av lokaler.

Og god likviditet er kritisk for virksomhetens økonomiske helse. Du kan ha så god omsetning du bare vil, men kan du ikke betale regningene dine, fordi du mangler penger her og nå, øker sjansen for at konkursspøkelset kommer på besøk. Dårlig likviditet har veltet mang en bedrift overende.

Dette er kjent stoff for de fleste regnskapsførere og økonomer. Likevel ser vi mange eksempler på bedrifter som har stadig voksende bunker med kundefordringer eller jevnlig må bruke eller overtrekke kassekreditten. Spørsmålet er ikke hva god likviditet betyr, men hvordan man oppnår god likviditet.

Reduser kredittiden du gir kundene dine

Et av de viktigste grepene du kan gjøre for å forbedre likviditeten til virksomheten, knytter seg til kundefordringene dine og den kredittiden du gir kundene dine.

Når du fakturerer kundene dine, lar du kundene dine handle på kreditt. I praksis betyr dette at du fungerer som en bank for kundene dine – du gir rett og slett et slags rentefritt lån til kundene. Og jo lenger denne kredittiden varer, desto større innvirkning kan kundefordringene ha på likviditeten din.

Det er ikke uvanlig å sette 30 dagers betalingsfrist på kundefordringene, men for mange virksomheter kan en såpass lang kredittid legge mer press på likviditeten enn den tåler. Undersøk heller muligheten for å redusere kredittiden og revidere avtalene du har med kundene dine. Selv noen få dagers reduksjon i kredittid kan ha en betydelig og positiv innvirkning på likviditeten din.

Les også: Slik reduserer du antallet kredittdager

Bedre likviditet med raskere fakturering

Et annet godt tips for å få pengene raskere inn på kontoen og forbedre likviditeten, er å fakturere for varene eller tjenestene dine så raskt du kan. Kunder har nemlig større betalingsvilje nært kjøpsøyeblikket.

Dette rådet er kanskje selvinnlysende, men det er ikke uvanlig at virksomheter venter til slutten av måneden med å fakturere for varer og tjenester solgt i løpet av den seneste tiden. Dropp denne strategien, og send heller ut fakturaene så raskt som mulig – gjerne straks etter at du har levert varen eller tjenesten.

Les også: Fordringer er ferskvare. Ta vare på betalingsviljen

God avvikshåndtering kan gjøre underverker for likviditeten

Selv om du både fakturerer raskt og reduserer kredittiden, er det ikke sikkert at kundene betaler regningen innen forfallsdatoen. Dersom kunden mot formodning ikke gjør opp for seg i tide, lønner det seg å ha effektive og gode rutiner for å følge opp de utestående fordringene og håndtere avvikene.

I det minste bør du ha gode purrerutiner og følge opp kunden ved forfallsdatoen. Venter du for lenge, øker du sjansen for at du ikke får drevet inn den forfalte betalingen. Vær imidlertid oppmerksom på at purringer verken er lovpålagte varsler eller garanterer at pengene dine kommer raskere inn på kontoen. Er du uheldig, fungerer purringen ikke som noe annet enn en forlengelse av kredittiden.

I mange tilfeller lønner det seg derfor å hoppe over et steg og heller sende kunden et inkassovarsel like etter at fakturaen er forfalt.

Bruk digitale og helautomatiske fakturerings- og purreløsninger

Faktureringsrutiner og avvikshåndtering av manglende innbetalinger fra kundene, har lenge vært preget av tungrodde og tidkrevende prosesser – som en evig roterende papirmølle drevet av regnskapsmedarbeidernes manuelle arbeidskraft.

Men en rivende teknologisk utvikling innen økonomi- og regnskapsfaget har gjort det mulig for regnskapsmedarbeidere å konsentrere seg om andre ting enn å purre og følge opp ubetalte fakturaer manuelt. Moderne, digitale purre- og inkassotjenester gjør det mulig for regnskapsbyråer, økonomiavdelinger og regnskapsmedarbeidere å håndtere purrearbeidet og inkassooppfølgingen på langt mer effektive måter.

Moderne integrasjonsløsninger gjør det mulig å koble økonomisystemene du bruker sammen med fagsystemet til inkassoselskapet. De lar deg sende fakturaene raskt og enkelt til inkassoselskapets system, der alle nødvendige purringer og betalingsoppfordringer automatisk sendes ut til kundene ved behov. Du kan lese mer om hvordan disse helautomatiske løsningene fungerer her.

Uansett vil slike digitale og helautomatiske purre- og inkassoløsninger effektivisere hverdagen din betydelig. Løsningen tar seg av oppfølgingen og avvikshåndteringen, mens du kan nyte godene av å få pengene dine raskere inn på konto.

Les mer om vår integrasjon mellom regnskapssystem og inkassosystem (følg lenken)