shutterstock_521200432-206241-edited.jpg

Har du noen gang tenkt på at det å gi en kunde en betalingsutsettelse faktisk er det samme som å gi et lån? Du har investert ressurser i å levere en vare eller tjeneste, og nå står kunden i gjeld til deg - en gjeld de ikke klarer å betjene innen avtalt forfallsdato. En betalingsutsettelse kan virke som en uskyldig forespørsel, men i realiteten pådrar du din egen bedrift en risiko ved å gå med på en slik løsning.

Det kan bli dyrt å leke bank

Vi kan alle forstå problematikken ved det å ha stram økonomi, og noen ganger kan det være vanskelig å betjene en uforutsett regning. Men det er også derfor det finnes banker og kredittinstitusjoner som tilbyr kortsiktig og langsiktig kreditt, og lån og kassakreditt. De vet hvilke krav de bør stille til låntakeren for å minimere risiko, de har gode prosesser for hvordan de skal håndtere de som ikke gjør opp for seg og de tar seg betalt for denne tjenesten i form av kredittrenter og gebyr.

Når små og mellomstore bedrifter innvilger kreditt og betalingsutsettelser skjer dette gjerne ukritisk. Det kan være vanskelig å foreta en kredittsjekk av kunden før en gir kreditt, og det kan være vanskelig å avslå en forespørsel om betalingsutsettelse og lengre kredittid. Sannheten er at man som utenforstående svært sjelden får et godt innblikk i den andres økonomi, og en betalingsutsettelse kan derfor påføre din egen bedrift store negative konsekvenser. Hva om kunden din sliter alvorlig økonomisk, og kanskje er nær konkurs?

Kunden vil ikke nødvendigvis betale regningen din før den nye betalingsfristen selv om den får tilgjengelige midler. Da kan det gjerne ha dukket opp andre betalingsforpliktelser som prioriteres og kravet ditt blir bare skjøvet lenger bak i køen. En følge av manglende betaling fra kundene vil gå utover din egen likviditet, og i verste fall kan det være nødvendig å utvide bedriftens kassakreditt.  

 

Les mer på vår samleside: Betaling og inkasso for SMB-ledere

Du gjør både deg selv og kunden en bjørnetjeneste

Små og mellomstore bedrifter føler seg ofte forpliktet til å strekke seg litt lenger for kundene sine. Du driver kanskje i et lite nærmiljø og kjenner kundene dine. Du ønsker at bedriften din skal fremstå som både dyktige og kundevennlige. Kanskje er det lett å anta at lang kredittid er god service overfor kundene. Likevel kan disse kriteriene oppfylles uten at det skal være nødvendig å yte kundene lengre kredittid enn forventet. Gjør deg selv, bedriften din og kunden din en tjeneste ved å ha normal kredittid på fakturaer, ha raske innfordringsrutiner og la banker og kredittinstitusjonene ta seg av kredittytelser og lån. 

Ved en konkurs kan du bli nødt til å tilbakebetale fakturaer

Ikke nok med at du kan gå glipp av utestående penger dersom det blir åpnet konkurs hos kunden din, du kan også bli nødt til å tilbakebetale penger bedriften din har mottatt fra kunden senere enn tre måneder før konkursåpningen.

Advokat Frank C Ase forklarer det slik:

«Dersom leverandøren har mottatt forfalte betalinger i denne tremånedersperioden, og disse samlet sett kan sies å betydelig ha forringet kundens betalingsevne (som tommelfingerregel ca. 10-25 % av debitors omsetning og vanlige likviditet), er det en risiko for at boet vil kreve disse betalingene omstøtt, jf. dekningsloven § 5-5.»

Det er altså ingen god grunn til å drive bankvirksomhet for kundene dine.

Last ned gratis guide: 8 nyvinninger som forandret betalingsmodeller og strategi