Kundereiser og fornøyde kunder etter inkasso

Du lar kundene dine utsette betalingen, men ingen betaling kommer. Inkasso må iverksettes. Mange eiere av små- og mellomstore bedrifter gjør dette med stort ubehag, for samtidig som at pengene ikke kommer inn, så risikerer man å miste en kunde dersom prosessen ikke er god. Det er viktig å drive inkasso på en måte som kan redde kundeforholdet.

Det er viktig å ikke miste kunder. Det koster fem ganger mer å få en ny kunde enn å beholde en kunde du allerede har. Og det er ikke sikkert at en inkassokunde forblir en dårlig betaler for all framtid. Situasjonen kan være forbigående. Livet er langt.

● Les mer: Customer Acquisition Vs.Retention Costs – Statistics And Trends (Invesp)

Så hvordan skal du gå fram når du sender en kunde til inkasso? Noen tror kanskje at dette er noe de kan greie selv, men dette området er fullt av lover, regler og fallgruver. Når kan du sende til inkasso, hva betyr betalingsoppfordring, hvilke gebyrer kan du pålegge kunden og har du egentlig lov til å sende noe til inkasso når kunden bestrider kravet?

Dette er ikke noe du skal være ekspert på. Du skal drive bedriften din. Du trenger en partner som ordner dette for deg. Det skal være en profesjonell samarbeidspartner som vet hvordan man best håndterer dette. Det vet vi i Modhi.

Les mer om vår integrasjon mellom regnskapssystem og inkassosystem (følg lenken)

Vi sørger for at kunden blir skikkelig behandlet ved inkasso

Men det som er like viktig som lover og regler, er hvordan kunden opplever inkasso-situasjonen. Det er også en del av kundereisen.

Mange som opplever inkassokrav kan være i en sårbar likvid situasjon og er kanskje midlertidig ute av stand til å betale.

● Les mer: Betaling og inkasso for SMB-ledere (Modhi)
● Les mer: 5 inkassofeller bedriftsledere går i hver dag (Modhi)
● Les mer: Inkassoloven (Lovdata)

Det er en grunn til at det i inkassoloven heter at inkassoselskaper skal drive etter god inkassoskikk. Det betyr at all inkassovirksomhet må drives på en slik måte at kunden ikke utsettes for det loven kaller urimelig påtrykk, skade eller ulempe.

Modhi driver inkasso slik skyldneren vil vi skal drive.

Dette tar vi svært alvorlig. Det kan du se på hvordan vi henvender oss, språket vi bruker, og ikke minst hvordan vi tar hensyn til skyldnernes livssituasjoner og finansielle tilstand og finner løsninger for nedbetaling.

Dette vet vi at kunden setter pris på:

● Vi kommuniserer med kunden som et voksent menneske
● Vi forstår at livet ikke er rettlinjet og at likviditeten endrer seg
● Vi skjønner at surr og forglemmelser ikke betyr at han ikke vil betale
● Vi foreslår løsninger og utveier, ikke straff

Når du i tillegg vet at vi følger alle lover og regler for inkassovirksomhet, kan du være trygg på at dette går skikkelig for seg.

Den verdien vi tilbyr deg er blant annet at kundene dine kan forbli kunder. Selv etter inkasso. Og det er av stor kommersiell verdi. For når du vet hvor dyrt det er å skaffe nye kunder, er det god butikk å beholde dem du allerede har.

New call-to-action