Modhi integrasjoner mot regnskapssystemer

Modhi har utviklet en ny og innovativ løsning for purring og inkassooppfølging som enkelt kan integreres med bedriftens økonomisystem. For regnskapsbyråene betyr det smidig onboarding av nye kunder og en ny løsning som tilfører kunden økende verdi.

Regnskapsbransjen er overmoden for å ta i bruk digitale løsninger, moderne grensesnitt, og integrasjoner med tredjepartsløsninger. Spesielt når det gjelder purre prosessen og oppfølging av ubetalte fakturaer har regnskapsbyråer og regnskapsførere mye å hente på å utnytte smarte løsninger ved å ta i bruk moderne og helautomatiserte teknologier. Ikke minst ser vi at regnskapsbyråenes kunder nå etterspør dette i mye større grad.

Helautomatikk

Integrasjonsplattformen Modhi nå har utviklet, forenkler alle prosessene og tilbyr en helautomatisk purre- og inkassotjeneste – uavhengig av hvilket økonomisystem du benytter.

For regnskapsbyråer som jobber med et flertall ulike kunder som alle opererer med hvert sitt eget økonomisystem, gjør denne integrasjonsplattformen det langt lettere å håndtere alt av purre prosesser og inkassooppfølging. Inkassosystemet kan nemlig lett integreres med det økonomisystemet kunden selv benytter seg av, mens all kommunikasjon rundt saksbehandling av inkassosakene håndteres av samme saksbehandler hos Modhi.

Les mer om vår integrasjon mellom regnskapssystem og inkassosystem (følg lenken)

Hvordan fungerer inkassoløsningen?

Inkassoløsningen, eller integrasjonsplattformen, er utviklet slik at den skal være enkel å bruke i arbeidet med å føre regnskap for flere ulike kunder. Løsningen benytter det som kalles programmeringsgrensesnitt, eller APIer, slik at du kan integrere den med de økonomisystemene du benytter i ditt arbeid som regnskapsfører.

Straks integrasjonen er på plass, kan du enkelt velge Modhis inkassomodul når du er logget inn i kundens økonomisystem. I denne modulen finner du åpen post-listen, der du kan markere de fakturaene du ønsker å overføre til oss i Modhi. Via APIene henter vi ut fakturaene elektronisk på daglig basis, mater fakturaene automatisk inn i inkassosystemet vårt og sender en kvittering tilbake til økonomisystemet sammen med et saksnummer på fakturaen i reskontroen.

Og alt dette skjer helt av seg selv, uten menneskelig innblanding, i en helautomatisk, digital og smidig prosess. Med noen få tastetrykk kan du overføre sakene til inkasso, uten å forlate regnskapssystemet eller fra innlogget i Modhi KundeWeb.

Løsningen kan integreres med de viktigste økonomisystemene

Modhis brukervennlige purre- og inkassoløsning kan integreres med alle de fem store regnskapssystemene:

  • PowerOffice GO
  • Xledger
  • Visma Business
  • Tripletex
  • Uni Economy

Per dags dato dekker vi funksjonalitet overfor PowerOffice GO, Xledger, Visma Business og Tripletex. UniEconomy er under utvikling.

Enkel og kostnadsfri integrasjon

Modhis helautomatiserte inkassoløsning gjør det enkelt å få på plass en effektiv inkassoavtale for kundene dine. Og det er både enkelt og kostnadsfritt å komme i gang med integrasjonen.

På nettsidene våre finner du en brukervennlig og lettfattelig selvbetjeningsløsning, der du med få tastetrykk registrerer firmaet du jobber for og alle inkassosakene elektronisk. Du velger det økonomisystemet kunden bruker, og ved hjelp av noen få, enkle steg har du fått integrasjonen på plass. Både du og kundene dine får da alle de nødvendige tilgangene for å komme i gang med en mer effektiv purre- og inkassohverdag.

Og hele prosessen er helt uten økonomisk risiko. Det koster ingenting å få på plass inkassointegrasjonen og få tilgang til inkassoløsningen. I Norge er det også slik at det i all hovedsak er den som er sen betaler som også betaler for arbeidet med innfordringen gjennom å betale inkassosalæret som er lagt til fakturabeløpet.

Dersom kundene dine benytter andre økonomisystemer enn de som er listet opp over, så er det fullt mulig at vi fortsatt får koblet systemene sammen. Klikk her for å komme i gang med prosessen for å sette opp manuelle tjenester.

Gode inkassoløsninger gir regnskapsbyrået og kundene større fleksibilitet

De aller fleste regnskapsbyråer og regnskapsførere har avtaler med inkassobyråer. Og stadig flere inkassoselskaper tilbyr digitale løsninger som har til hensikt å effektivisere purre- og inkassoarbeidet. Men få tilbyr løsninger som kan integreres med en rekke ulike regnskapssystemer. Mange regnskapsbyråer må derfor takke nei til å håndtere kundenes inkassosaker fordi inkassobyråene de har avtaler med ikke nødvendigvis dekker funksjonalitet overfor økonomisystemene som kunden benytter.

Modhis inkassoløsning kan derimot integreres med nesten hva som helst av økonomi- og regnskapssystemer. Modhi er faktisk det eneste inkassoselskapet som dekker regnskapsbyråenes behov for forenklede rutiner og prosesser rundt purrearbeid og inkassooppfølging, uavhengig av hvilket regnskapssystem som benyttes.

Overlat fakturaoppfølingen til smarte systemer, som Modhis inkassoløsning, så skal du se at arbeidshverdagen til både deg og kundene dine blir ganske så annerledes.

New call-to-action