Kinas økonomi vokser under pandemien

Mens mange lands økonomier er skadeskutt av den pågående korona-pandemien så opplever Kina en voldsom vekst. Kina har tilpasset seg nye varegrupper og salg og vil om kort tid utfordre US Dollars som vekslingsvaluta i Asia.

Kinas BNP steg med hele 6,5% i fjerde kvartal 2020, etter at de raskt og brutalt fikk kontroll med koronasmitten, og stimulerte økonomien kraftig. Kina ble dermed et av svært få land som opplevde positivt BNP vekst i fjor, med en økning for hele året under ett på 2,3%.

Hele månedsrapporten med forklaringer på fall i oljepriser og en analyse av Game Stop-fenomenet finner du via denne lenken.

Smittevern og hjemmekontor

Kinesisk produksjon og eksport av medisiner, smittevernutstyr, og utstyr til bruk på hjemmekontor har ført til kraftig økt eksport. Fra mars til desember i 2020 ble det eksportert 224 milliarder masker fra Kina, mer enn 40 masker per person på planeten.

Utfordringen for Kina er at privatkonsumet er svakt, og at mye av veksten holdes oppe av kraftige stimuleringstiltak fra myndighetenes side, i tillegg til eksport. Gjelden har økt, og i kommunistpartiets økonomiske mål for året, som ble lagt frem i desember, så var det å dempe stimuleringen for å dempe gjeldsveksten et av hovedmålene for 2021.

Kina leverer varer som til pandemiens bekjempelse

Vil ha høyere forbruk

Utfordringen i Kina er å bedre balansere vekstdriverne. I dag hviler for mye av veksten på eksport. I desember varslet det kinesiske kommunistpartiet at målet for økonomien nå er å gradvis redusere stimuleringen, dempe gjeldsveksten og legge til rette for økt innenlandsk forbruk. I 2020 falt forbruk av catering og restaurant med hele 17%, men detaljhandelen samlet for året 2020 falt med 3,9%.

Kutter ut USD

Kina har forhandlet flere handelsavtaler lokalt i Asia, og har forhandlet frem avtale med bl.a. Sentralbanken i Indonesia der de vil veksle valuta direkte med hverandre. Det betyr at valutaveksling for handel mellom Kina og Indonesia fremover vil blir vekslet direkte fra indonesisk til kinesisk valuta, uten å gå veien om USD. Kina er Indonesias viktigste handelspartner.

Rentetiltak i USA

I USA venter en kraftig finanspolitisk stimulering, samtidig som sentralbanken har lovet å holde renten lav lenge. Normalt ville økt gjeld og stigende inflasjon få rentene på statslån til å stige kraftig. Men, markedet venter at sentralbanken vil aktivt begrense renteøkningen med Yield Curve Controle; et tak på hvor høyt rentene kan stige utover på rentekurven. Flere advarer om at den kraftige stimuleringspolitikken kan få negative følger, og svekke USD.

Ny verdenshersker

USA har fortsatt stor fordel av å ha verdens reservevaluta. Men, den posisjonen utfordres av Kina, som deregulerer kapitalmarkedet og inngår stadig nye avtaler med andre land i Asia om bruk av kinesisk valuta som oppgjørsvaluta. Dermed kuttes USD gradvis ut som vekslingsvaluta. Den økonomiske veksten er sterkest i Asia, og mer av handelen ser ut til å konsentreres om regional handel i Asia. Tidspunktet for når Kina vil gå forbi USA som økonomisk stormakt har rykket nærmere etter Korona.

Lær mer om sømløse integrasjoner