Det norske Stortinget. Inkasso og EU-gebyr

Om du er én dag for sent ute med betalingen fra ditt firma, risikerer du en ekstraregning på 430 kroner. Slik kan det bli når kreditorene ser hvordan de kan utnytte EU-gebyret.

EU-direktivet (fra 2013) som lå til grunn for lovendringen som har funnet sted, har som mål å samordne kampen mot de ekstreme betalingsforsinkelsene i EØS-området. Direktivet har videre til formål å styrke kreditorenes rettsstilling ved forsinket betaling i næringshandel. Direktivet gjelder foreløpig ikke i forbrukerforhold.

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har etter tilråding fra Norges Bank fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 430 kroner for andre halvår 2020.

Les mer om kompensasjon for inndrivelseskostnader her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-12-17-100

En økning i bruken av EU gebyret

Hvordan ville du reagert om du fikk tilsendt en ekstraregning på 430 kroner, bare fordi enkeltpersonforetaket ditt betalte det som i utgangspunktet var en faktura på 50 kroner, dagen etter forfallsdato? Det høres kanskje brutalt ut, men etter at nye regler tilpasset EØS-direktivet ble innført, kan kreditor med loven i hånd kreve 430 kroner i “inndrivelseskompensasjon” i det øyeblikk vedkommende har rett til å kreve forsinkelsesrente. Noe som i praksis betyr: Når gyldig forfallsdato er oversteget.

Vi tror at det vil bli mer bruk av denne «inndrivelseskompensasjonen» nå som politikerne har valgt å halvere purregebyret fra 2 oktober 2020 (fra kr. 70,- til kr. 35,-). Modhi har i dag flere kunder som benytter EU-gebyret i sine purringer/ inkassovarsler. Og vi prøver å jobbe smart med våre kunder for å benytte dette slik at innfordringsprosessen blir så effektiv som mulig og uten at det virker urimelig for debitor.

Les mer om vår integrasjon mellom regnskapssystem og inkassosystem (følg lenken)

Sparer inn på kredittdagene

Fordelen for næringsbedriftene er at de unngår å måtte vente 14 dager etter forfall på fakturaen for å påføre purregebyr. Dersom bedriften velger å benytte seg av EU-gebyr kan Modhi utstede purring/ inkassovarsel rett etter forfall på fakturaen (eksempelvis 7 dager), og med det påføre standardkompensasjon på inntil kr. 430,- Dermed sparer også bedriften mange «kredittdager» på å slippe og måtte vente på påføring av ordinært purregebyr. Innfordret EU-gebyr vil i sin helhet tilfalle bedriften på purresakene.

Modhi har årelang erfaring med kunder som benytter standardkompensasjon med EU-gebyr, og vi bidrar gjerne med konstruktive innspill, vurderinger og nyttige diskusjoner på hvor stort EU-gebyret (standardkompensasjonen) skal og bør være, og i hvilken grad man ønsker differensiering av størrelsen på EU-gebyret mot for eksempel ulike kundesegmenter.

Conecto Kontakt Oss CTA