Reduserer inkassosalær

Inkassoselskapene i Norge er definert til å inneha en kritisk samfunnsfunksjon og det er ikke uten grunn. Jeg mener det er svært viktig at uoppgjorte pengekrav oversendes til inkasso og at vi bidrar til å opprettholde den gode betalingsmoralen vi har i Norge. Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet.

Reduserte inkassosalærer fra 2.10.2020

Regjeringen satte fredag 19. juni 2020 ned purregebyrene og inkassosalærene. Endringene kommer etter en rask høringsrunde på grunn av koronasituasjonen.

Som kjent har en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet lagt fram et forslag til ny inkassolov og ny inkassoforskrift, og i den forbindelse foreslått et nytt gebyrsystem for utenrettslig inndriving. Arbeidsgruppens rapport ble sendt ut på høring 9. mars 2020 med høringsfrist 9. juni 2020.

Siden det tar tid før den nye loven kan tre i kraft, har regjeringen i første omgang redusert gebyrene og salærene ved å gjøre endringer i den eksisterende inkassoforskriften gjeldene fra 1. oktober 2020.

Departementet viser til at dagens gebyr- og salærnivå overstiger «nødvendige kostnader» for skyldnerne, og at gebyrene og salærene merkes godt for bedrifter og privatpersoner med trang økonomi. Det har derfor vært nødvendig å raskt gjøre endringer i disse satsene.

Dette er endringene som er vedtatt i statsråd:

 • halvering av gebyr for purringer og inkassovarsler
 • 50 % reduksjon i lett og tungt salær for krav t.o.m. 500 kroner
 • 30 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 500 og 1000 kroner
 • 20 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 1000 og 50 000 kroner
 • 10 % reduksjon i lett og tungt salær for krav over 50 000 kroner

Slik blir gjeldende gebyrer og salærer etter endringene:

 • purring og inkassovarsel: 35 kroner
 • betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt: 105 kroner
 • lett salær krav t.o.m. 500 kroner: 175 kroner
 • lett salær krav t.o.m. 1000 kroner: 245 kroner
 • lett salær krav t.o.m. 2500 kroner: 280 kroner
 • lett salær krav t.o.m. 10 000 kroner: 560 kroner
 • lett salær krav t.o.m. 50 000 kroner: 1 120 kroner
 • lett salær krav t.o.m. 250 000 kroner: 2 520 kroner
 • lett salær krav over 250 000 kroner: 5 040 kroner
 • tungt salær er dobbelt så høyt som lett salær
 • utenfor forbrukerforhold er satsene for lett salær og tungt salær halvannen ganger så høye

Endringene i gebyr- og salærsatsene vil medføre betydelige reduksjoner i driftsinntektene til alle inkassobyråer. Inntektsreduksjonene blir så betydelige at inkassobyråene må gjøre tiltak for ikke å gå med underskudd.

Dette vil medføre at bransjen må vende seg mot kreditorene for å forhandle frem løsninger der bedriftene må bære mer av kostnadene ved inndrivelse av misligholdte krav for å opprettholde god kvalitet i leveransene. Politikerne har med andre ord flyttet mer av denne kostnaden fra skyldnerne og over på kredittyter.

Må ivareta både skyldner og kreditor

I den ekstremt vanskelige situasjonen samfunnet nå står oppe i, er det spesielt viktig at vi har to tanker i hodet samtidig. Vi må finne løsninger både for de som skylder penger og for de som skal ha betalt for en vare eller tjeneste de har solgt.

Vi må derfor fremdeles ha en tydeligere rolle hvor personlig dialog med de som trenger hjelp etableres for å finne gode løsninger innenfor de mulighetene den enkelte har. Vår oppgave er å ivareta både de som skylder penger og de som skal ha betalt. På en måte blir inkassomedarbeideren en viktig megler som finner løsninger mellom partene.

Conecto Kontakt Oss CTA