facebook.jpg.jpg

Noen ganger ønsker du å bli omtalt i avisa eller på sosiale medier på grunn av noe bra bedriften har gjort. Det kan være gode resultater, nye metoder eller en ansatt som har utmerket seg. Men stort sett ønsker du å unngå å havne i spaltene, for det kan ofte handle om en negativ opplevelse for dine kunder.

Så hvordan skal du unngå å havne i avisa hvis du ikke vil? Hvordan tar du vare på din merkevare, og hvordan sikrer du at bedriften din ikke blir hengt ut i sosiale medier?

Det enkle svaret er selvsagt at du ikke må gjøre noe som skaper grunnlag for negativ omtale. Men det blir for lett. For kundens opplevelse med din bedrift er lang, fra oppmerksomhet til gjennomført betaling. Underveis kan mye skje.

Så har du egentlig oversikt over hele kundereisen? Også den som handler om inkasso?

Last ned e-bok om kreditt og innfordring: Slik blir du superhelt i ledergruppa

Kunderelasjon

Faktum er at du har en relasjon til kunden hele veien, også etter at fordringene er overlatt til inkassoselskapet. Og da gjelder det å velge sitt inkassoselskap med omhu.

Det finnes nemlig inkassoselskaper som ikke akkurat imponerer myndighetene. "Vi må ta et inkassooppgjør", har forbrukerdirektør Randi Flesland sagt til E24, og peker spesielt på at noen inkassoselskaper sender ut krav som er direkte ugyldige. Resultatet av slike krav er misfornøyde forbrukere. Da er veien kort til Facebook eller avisspaltene.

Men det er ikke bare Forbrukerrådet som følger med. Det gjør også Finanstilsynet. Finanstilsynet fører en oversikt over antall klager på inkassoselskapene, og dette gir deg en viss pekepinn på kvaliteten til disse selskapene. Det er også blitt lettere å klage, og det gir enda større gjennomsiktighet i bransjen.

De viktige elementene

I inkassoprosessen er det tre viktige elementer

  1. Den følte opplevelsen hos kunden
  2. Det juridisk korrekte forholdet
  3. Verdiene inkassoselskapet arbeider etter

Mye kan sies om forholdet mellom den følte opplevelsen og det juridisk korrekte forholdet. Nettopp derfor er det viktig, som sagt tidligere, å velge sitt inkassobyrå med omhu.

Du trenger et inkassobyrå med verdier som er på linje med dine egne. Når vi i Modhi jobber med saker handler det om å finne de beste løsningene både for kundene våre og for de som skylder penger. Vi ivaretar skyldnerne på en måte som støtter opp om våre oppdragsgiveres omdømme. De som skylder penger skal på sin side høres. Vår erfaring er at god og respektfull kommunikasjon gir mest penger tilbake til kundene våre.

I Modhi sier vi at "vi hjelper deg som skylder penger". Det betyr at vi møter skyldnerne med en helt annen innstilling enn den tradisjonelle inkassometoden, der fokus ligger på å drive inn penger ved help av stadig sintere brev.

Les også: Valg av innfordringsløsning. Disse kriteriene bør du legge til grunn

Finne de beste løsningene

God og løsningsorientert dialog er avgjørende for raskt oppgjør. Skyldner har ofte mange fakturaer som skal betales. Det er viktig at "våre" fakturaer prioriteres. Vår dialog med skyldner er forankret i Modhi sine verdier og leveregler og danner plattformen for hvordan vi opptrer og kommuniserer. En god løsning for én skyldner er ikke nødvendigvis en god løsning for en annen. Derfor blir vår evne til å lytte og kommunisere svært avgjørende for utfallet.

Når en skyldner opplever at vi genuint er opptatt av å finne de beste løsningene, unngår våre kunder å få en dårlig opplevelse. Dermed har de ingen grunn til å gå til avisa eller poste negative innlegg på Facebook på grunn av dårlige opplevelser med inkasso. Dette har vi erfaring med.

Se vår side for alle som jobber med inkasso: Dette skal du vite om kreditt og innfordring

Over hele landet

Dette er verdier som vi bærer med oss over hele Norge. Modhi er et verdibasert inkassoselskap. I tillegg til å følge gjeldende lover og forskrifter, samt god inkassoskikk, har Modhi et selvpålagt etisk ansvar gjennom våre verdier og leveregler. Vi er Norges eneste bankeide inkassoselskap. Vi er eid av Sparebank1. Og fordi vi er til stede over hele landet kan vi også bære ansvar over hele landet. Vi støtter for eksempel ballbinger, lokale støtteforeninger og lokale idrettslag.

Det ligger rett og slett i vårt DNA at vi søker og sikrer nærhet og trygghet. Jeg regner med det er verdier vi deler?

 

New Call-to-action