Blå bølge i USA gir sterke kronekurs i NorgeJoe Bidens valgseier får umiddelbare økonomiske konsekvenser verden rundt. I Norge tror vi krona vil styrke seg mot dollaren og forbruksfesten vokser i takt med vaksineringen mot Covid-19.

Men først må vi innom USA. Med valg av de to setene i Senatet i Georgia vil det være 50 demokratiske seter, og 50 republikanske seter i Senatet. Visepresidenten, Kamala Harris, vil da bruke sin stemme og sikre flertall for demokratene.

Demokratene bestemmer økonomipolitikken

Biden har dermed sikret seg styringskraft, og en kan forvente betydelig økte offentlige bevilgninger, sterkere incentiv for det grønne skiftet og skatteøkninger. Demokratene vil raskt kunne godkjenne flere stimuleringstiltak i forbindelse med Korona, blant annet den lovede sjekk til alle amerikanere på USD 2.000. Biden vil få flertall for budsjettbehandling, skatter og for kandidater som utnevnes til høyesterett og andre politisk oppnevnte stillinger.

For å illustrere makroeffekten av at Biden får kontroll med begge kammer i Kongressen, ser vi tilbake på analysen Moody’s gjorde i forkant av valget

Moodys analyse før det amerikanske valget

Les hele månedsrapporten her.

Fortsatt negativ rente i USA

Aksjemarkedet har steget til nye rekordhøyder etter at flere vaksiner er klar til bruk, og utsikter til en betydelig mer stimulerende økonomisk politikk i USA. Med flertall i begge kammer i Kongressen kan Biden levere på sine valgløfter. Tap av 140 000 arbeidsplasser i desember øker sannsynligheten for at nye hjelpepakker vil bli vedtatt raskt.

Vekstdynamikken i første halvår vil trolig være at en god del av stimuleringspengene vil forbli i finansmarkedet i form av sparing. Med gjenåpning av normal aktivitet, vil kombinasjonen av oppdemmet behov for å treffe folk og oppsparte penger, gi en forbruksfest utover i 2021. Sentralbanken i USA har lovet å holde renten uendret til 2023, tross høyere inflasjon. Uendret rente og stigende inflasjon betyr enda mer negative realrenter.

Utsikter til kraftig økning i statsgjeld i USA har bidratt til høyere lange renter og en svakere USD. Utsikter til fallende realrenter får stadig flere investorer til å flytte kapital over i aksjemarkedet og til investeringer i råvarer, valuta og andre investeringer med høyere forventet avkastning. Det vil gi kapitalutgang fra USA, og inn i råvarer, olje og aksjer i fremvoksende markeder.

Stadig sterkere norsk kronekurs

Hvordan påvirker så den amerikanske økonomien våre norske forhold? I forrige strategirapport varslet Norges Bank at første renteøkning ville komme i 2022. Om trenden med svakere USD fortsetter, vil det føre til økt risikoappetitt, en videre oppgang i oljepris og en sterkere NOK. Om Norges Bank hever renten før andre sentralbanker, kan det trigge en enda sterkere kronekurs. Vi tror Norges Bank vil anbefale andre virkemiddel for å dempe oppgang i boligpriser og gjeld.

Færre byggeprosjekter i pressområderInnstramming på flere områder

I og med at det er realrente etter skatt som driver investeringsbeslutninger, kan en om en ønsker å holde de nominelle rentene uendret noe lenger, påvirke inflasjon og skattesystemet. Inflasjonspresset kan dempes ved å redusere lønnsvekst og dempe utgiftsvekst i offentlig sektor, som finansiering av konsulenter, bremse antall nye studieplasser og annen byggeaktivitet i pressområder, og redusere støtte til NGOs og andre organisasjoner som får størsteparten av inntektene fra statsbudsjettet.

Utgiftskutt behøver ikke å bety færre lærere, politi og sykepleiere. Ved å frigjøre ledig arbeidskraft til konkurranseutsatt sektor vil konkurransekraften styrkes, og kompensere for en sterkere kronekurs. Å dempe offentlig pengebruk, og direkte og indirekte sysselsetning i de store byene, vil og være en god hjelp til å dempe boligprisveksten i de store byene. Lavere inflasjon vil løfte realrente, noe som vil bidra til å bremse gjeldsveksten og dermed styrke finansiell stabilitet.

Kan få raskere renteøkning i Norge

Å heve renten noe fra de rekordlave koronanivå er i seg selv fornuftig når økonomien gradvis normaliseres i takt med økt vaksinering. Men med svært stimulerende pengepolitikk i mange land og en trend i USD som gjør at verdens investorer er på desperat jakt etter avkastning, kan en mye tidligere renteøkning i Norge enn i andre land trigge en kraftig kronestyrkelse. Teknisk er den norske kronen nå i en klart styrkende trend.

Nedstengingen i sosial aktivitet har gitt en kraftig tvangssparing for de med trygge jobber. Med fall i lånerenten for de med flytende lån har det gitt et betydelig spareoverskudd. Den oppdemmede sparingen kan gi en kraftig forbruksfest utover i 2021 når en får vaksinert nok sårbare grupper til at en kan åpne opp for mer normal sosial aktivitet og reising. Trolig vil det skje fra sommeren av i Norge.

Lær mer om sømløse integrasjoner