Blir kunden blid hvis jeg venter med å fakturere?

Ingen liker å få regninger i posten, og det å sende ut faktura er ikke spesielt givende for oss næringsdrivende heller. I en travel hverdag er det derfor enkelt å utsette oppgavene knyttet til fakturering til siste liten, og ofte litt etter det også. Men hva er problemet? Blir ikke kunden bare glad hvis de får litt ekstra tid før regningen kommer?

Fakturering handler om god kundeservice

Kunder blir selvfølgelig glade når de får rabatter eller gode tilbud, og for noen er en avtalt betalingsutsettelse en forutsetning for at de skal kunne bestille en vare eller tjeneste. Men ikke lur deg selv til å tro at du gjør kunden en tjeneste ved å bruke lang tid på å sende faktura.

For det første er kundens betalingsvilje størst rett etter at du har levert som avtalt. Det er ubehagelig å vite at man skylder noen penger og de fleste ønsker å gjøre opp for seg så fort som mulig. Mange har i tillegg satt av penger for å betale regningen fra deg og da blir en uteblitt faktura lett et irritasjonsmoment. Etter en stund kan kunden begynne å tro at det har skjedd en feil, og bruke unødvendig tid på å følge opp saken. Du må huske at fakturering er en del av leveransen, og problematisk betaling er synonymt med dårlig kundeservice.

New call-to-action

Les også: Når begynner bedriften din å bruke penger på de som ikke betaler?

For det andre får det uheldige konsekvenser for bedriften din. Misligholdet er høyere blant kunder som får sene fakturaer eller regninger på delbeløp over tid. Dessuten ser vi veldig ofte at kundene adapterer den samme metodikken og bruker lenger tid på å gjøre opp for seg. De tenker muligens at det ikke er så farlig når bedriften bruker så lang tid på å kreve inn pengene. I tillegg går det ofte surr i papirene til bedriftene som ikke har gode faktureringsrutiner, i verste fall kan regninger gå i glemmeboken, som betyr at virksomheten ikke får betalt for leverte produkter eller tjenester. Jeg trenger vel ikke understreke at det er en ugunstig situasjon.

Les mer om faktureringsrutiner og bedriftsøkonomi på: Betaling og inkasso for SMB-ledere

Gode faktureringsrutiner gir glade kunder

Det er altså ingen logikk i å vente med å fakturere for å «være snill» med kundene sine. Den beste måten å oppnå glade og fornøyde kunder er å levere en forutsigbar og strukturert prosess. Det er ingenting i veien for å opplyse om faktureringsrutinene dine allerede ved kontraktinngåelse, men ord må følges opp med handlinger.

Husk også at vanlig foreldelse av pengekrav løper i tre år fra da du tidligst kunne krevet oppgjør. Ved å vente med fakturering bruker du altså av denne foreldelsestiden.

Hovedregelen er at faktura skal sendes senest en måned etter levering, men dette er altså i seneste laget! Som nevnt skal du aller helst sende faktura rett etter leveranse. Dersom du kjenner at dette blir helt urealistisk å etterleve er det kanskje på tide å innse at du trenger litt hjelp. Et inkassoselskap kan hjelpe deg med mer enn bare innkreving av forfalte regninger, og det trenger ikke være omfattende eller kostbart som mange tror. Regnskapsføreren din gjør allerede mye av det nødvendige forarbeidet. Dette kan de oversende rett til inkassoselskapet som følger prosessen helt til pengene er på konto.