Boligrente og hus i Trondheim

Norges Bank setter ned renta, men huslånet ditt blir ikke billigere. Hvorfor ikke? Det enkle svaret er at banken din ikke bare låner penger i Norges Bank, skriver sjeføkonom i Sparebank1, Elisabeth Holvik, i sin siste månedsrapport. Så hva bestemmer renta?

Nordmenn sparer stort sett i bolig. Så har vi litt på konto i banken, men det er ikke nok penger der til at de norske bankene kan låne videre så mye som vi etterspør. Derfor skaffer norske banker pengene (som de altså låner videre til deg og meg) fra pengemarkedet i Norge og utlandet. Andre finansinstitusjoner, altså.

Hvis nordmenns behov for å låne penger var en hundrelapp, hadde bankene hatt mindre enn en femtilapp å tilby, siden Ola og Kari ikke har så mye på sparekonto. Så bankene må ut og låne i markedet. Også det internasjonale.

Les også: Samleside med Holviks makrorapporter

Corona gir større usikkerhet om risiko

Med Coronaviruset (Covid-19) som herjer, er det færre der ute som tør å låne ut penger, for utlån er risiko, og dette er usikre tider. Vi kjenner alle denne risikoen i dag.

Når færre vil låne ut penger, går prisen på å låne ut penger opp. Prisen på å låne penger er det vi kaller renter. Bankene og finansinstitusjoner betaler renter for å låne penger seg imellom.

Vanligvis låner altså ikke norske banker pengene de låner videre til husene våre i Norges Bank. Men i usikre tider, som nå under Corona-krisen, gjør de det. Da er likevel prisen på disse pengene lik styringsrenta pluss et risikotillegg. Når flere er usikre på risikoen, tar de færre sjanser. Dessuten - jo mer lån som ikke skal betales tilbake svært raskt, jo mer påvirkes disse lånene av det globale rentenivået, og ikke bare av styringsrenta til Norges Bank.

Les også: Coronaviruset svekker krona og globaliseringen går tilbake

Innskuddsrente og utlånsrente hånd i hånd

Hvis banken din skal sette ned renta på lånet ditt, går det hånd i hånd med renta på innskudd, altså det du har på konto. Å sette ned renta på innskudd krever to måneders varslingsfrist til deg som kunde. Og selv om det meste av pengene som nevnt ikke hentes fra kundenes innskuddskontoer, så er det likevel en betydelig andel, oppunder halvparten. Dermed påvirkes oppunder halvparten av vurderingene av dette.

Les mer: Her kan du lese hele makrorapporten.

I en tid med så mange usikkerhetsfaktorer er det vanskelig å vite hvor markedet ligger om to måneder. Bankene har få holdepunkter å gå etter. Usikkerhet, altså. Flere ukjente i ligningene.

Tilsammen er dette de viktigste årsakene til at bankene ikke har satt ned lånerenta like mye som Norges Banks nedsettelser kanskje for mange skulle tilsi.

New call-to-action