Lø av mennesker som søker jobb

Inkassoselskapene i Norge er definert til å inneha en kritisk samfunnsfunksjon og det er ikke uten grunn. Jeg mener det er svært viktig at uoppgjorte pengekrav oversendes til inkasso og at vi bidrar til å opprettholde den gode betalingsmoralen vi har i Norge. Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet.

Norge, Europa og verden har havnet i en svært krevende økonomisk situasjon som brer om seg fra de store verdensomspennende selskapene og helt ned til deg og meg og vår kjøpekraft. I tiden som kommer vil trolig flere av oss oppleve utfordringer med å holde betalingsfrister, og flere kjøp av varer og tjenester vil ende i krav og inkasso. Det setter vår bransje i en posisjon som vi må håndtere på en god måte.

Hva kreves nå av inkassomedarbeideren

I den ekstremt vanskelige situasjonen samfunnet nå står oppe i, er det spesielt viktig at vi har to tanker i hodet samtidig. Vi må finne løsninger både for de som skylder penger og for de som skal ha betalt for en vare eller tjeneste de har solgt.

Vi må derfor ha en tydeligere rolle hvor personlig dialog med de som trenger hjelp etableres for å finne gode løsninger innenfor de mulighetene den enkelte har. Vår oppgave er å ivareta både de som skylder penger og de som skal ha betalt. På en måte blir inkassomedarbeideren en viktig megler som finner løsninger mellom partene.

Les også: Dobbeltsjokk gir nullrente i flere år fremover

Konsekvensen om vi ikke tilpasser oss

Bedrifter som ikke får inn pengene sine, klarer etterhvert ikke å betale sine ansatte, eller sine leverandører. Det gir store ringvirkninger: Enda flere blir permittert eller oppsagt, enda flere leverandører får ikke betalingen de er avhengige av og enda flere går konkurs. Mange frykter høsten 2020.

Vi oppfordrer derfor alle bedrifter som selger på kreditt og de som fører regnskap på vegne av andre til å ha gode purre/innfordringsrutiner og samtidig vise fleksibilitet for de som trenger det mer enn tidligere.

La oss gjøre jobben for dere og gi gjerne større handlingsrom gjennom utvidede fullmakter i denne tiden slik at konsekvensene av situasjonen mange har havnet i kan minimaliseres.

Her er noen av tiltakene vi anbefaler:

 • Vi oppfordrer skyldnere til å ta kontakt så raskt som mulig
 • Vi øker kapasiteten til å ta innkomne henvendelser og opprettholder den tette dialogen for å finne passende løsninger
 • Vi ønsker å være mer fleksible på betalingsutsettelser og avdragsordninger
 • Som et bidrag for å redusere kostnader for dem som virkelig har det økonomisk vanskelig vil vi midlertidig søke å redusere disse rettslige aktivitetene:
  • begjære tvangssalg
  • kreve tilleggssalærer for avdragsordning med mer enn fire avdrag
  • begjære fravikelser
  • oppsøke skyldnere for å få til tilbakelevering av for eksempel biler
 • Vi oppfordrer kreditor til å gi oss fullmakt til å ettergi misligholdsrente for de som trenger det

Les også: Driver din bedrift med kreditt og inkasso og gjøre dere det riktig?

Krav til automatisering

Mange inkassoselskaper har nølt med å automatisere. Dette fordi det krever både kompetanse og ressurser utover det man allerede har. Vi har automatisert mange av våre prosesser de siste årene og er forberedt på de endringene som nå treffer vår bransje. Med tette integrasjoner mot mange ERP systemer, har vi effektivisert våre medarbeideres hverdag slik at de kan bruke tid på det vi mener er svært viktig - dialog med skyldner. Dette gjelder i første omgang ERP systemer som PowerOffice GO, Xledger, Tripletex og Visma Business som gjør samarbeidet enkelt og effektivt.

Det er i disse dager enda viktigere enn før å gjenvinne mer av oppdragsgivers penger og ivareta omdømme og kunder for å unngå unødvendige konkurser. Vi ønsker å bidra til at skyldner innfrir sine forpliktelser før de påtar seg nye, slik at oppdragsgiverne får reduserte tap og frigjort ressurser til egen kjernevirksomhet.

New call-to-action