crowdfunding som investering

Skal noen drive business, koster det penger. Ikke alle har disse pengene, og mange velger å crowdfunde. Hva er crowdfunding? Det er kort og enkelt sagt når få privatpersoner bidrar med penger slik at forretningsdrivende kan realisere prosjektet sitt. En crowd er en stor gruppe folk, og funding er investering. Folkefinansiering er et fint, norsk ord for dette.

Hva om det er du som er med å finansiere/funde dette, altså som investor - hvordan får du dette til å bli en investering? Det kommer an på hva du mener med investering.

Er det å få tilbake mer penger enn du satte inn, og at disse pengene har gitt større avkastning enn ordinære renter? Det er én type investering.

Investering i crowdfunding kan være så mangt

En annen type investering er at du oppnår en attraktiv verdi ved at du hjelper til å finansiere et prosjekt. Eksempel: Om noen lager en innovativ sykkel, og du hjelper til å finansiere den, ligger kanskje verdien i at sykkelen faktisk blir produsert og mulig for deg å kjøpe og bruke.

Et typisk trekk ved crowdfunding er altså at finansieringen har et spesifikt mål, gjerne et produkt, utover det at et selskap skal kunne få profitt og gi avkastning.

Men la oss holde oss til den klassiske forståelsen av investering, nemlig at du får mer penger tilbake enn du satte inn. Hvor godt fungerer folkefinansiering og crowdfunding da som investeringsmetode?

Avkastning på crowdfunding er ikke garantert

Alt kommer an på alt. Gode ideer kan gi dårlig avkastning, dårlige produkter kan selge som varmt hvetebrød, og investering er alltid en risiko. For den jevne crowdfunder er denne risikoen gjerne minimert ved at den som blir finansiert gir pengene tilbake om målet om finansiering ikke blir nådd. Men du som ønsker avkastning på pengene dine, må nok akseptere en større risiko enn dette.

Å skyte inn penger er å låne bort penger. Og det vil alltid være en mulighet for at dette lånet misligholdes. Om det skjer, er pengene borte. Så du må velge hvilken risikoklasse du vil operere i. Jeg minner om at lav risiko gir lav avkastning.

  • Folkefinansiering på norsk: Spleis
  • Folkefinansiering på norsk: Monner 

Samtidig - økt risiko gir gjerne økt avkastning. Så hva kan du tjene? Vel - akkurat nå ligger et prosjekt ute hos en norsk crowdfunding-tjeneste som lover 10% avkastning. Det kan du sammenligne med hva du vil, men faktum er at en konto i banken gir deg rundt én prosent. I dag kalles det høyrentekonto… Så det er mulig å få pengene til å yngle dersom du aksepterer en viss risiko. Og for den jevne nordmann er folkefinansiering mye mer tilgjengelig og enkelt enn å operere på Oslo Børs eller i gråmarkedet.

Noen råd om folkefinansiering/crowdfunding

Her er våre råd til deg som vil prøve å investere gjennom folkefinansiering:

  • Be om andres erfaringer og sett deg inn i temaet
  • Finn en tjeneste du kan stole på. Noen er foreslått over. Det finnes flere
  • Registrér deg som investor. Alt er nettbasert og gjort på kort tid
  • Finn et produkt eller selskap du har lyst til å støtte
  • Hold hodet kaldt
  • Ikke investér mer enn du har råd til å tape

Lykke til!

Conecto Kontakt Oss CTA